Eş Takibi Fiyatı

Eş Takibi Fiyatı

Özel dedektiflik firmalarından veya özel araştırma kuruluşlarından bugün en fazla talep edilen hizmetlerin başında, eş takibi veya aldatılma takibi gelmektedir. Çiftler evlenirken birbirlerine söz verirler ama bazıları bir süre sonra hak ve sorumluluklarını ihlal etmeye başlar. Bu ihlaller eşlerin birbirlerine olan güvenini sarsar ve iş ayrılmaya kadar uzayabilir. Evlilik kurumu tamamen, karşılıklı sevgi, saygı ve bağlılık gerektirir. Özel dedektiflik firmalarından talep edilen eş takibi veya aldatılma takibi işte sorumlulukların ihlal edilmesi ve sadakatsizlik yüzünden ortaya çıkan durumlarda yapılmaktadır.

Eş Takibi Fiyatı

Bu gibi durumlarda gözlem ve takip çalışmalarını temelini şüphe oluşturmaktadır ama profesonel özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, bu hizmeti sadece şüpheye dayanan durumlarda vermezler. Eşlerden biri, belki de aşırı kıskançlık etkisi ile, acaba aldatılıyor muyum endişesi duyarak eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep ederse, bütün özel dedektiflik firmalarının uymaya çalıştığı etik ilkeler ve çalışma kuralları esasları gereğince bu tür talepler kabul edilmez.

Çoğu eş aldatıldığınından endişe ediyorsa, ilk araştırmaları kendisi yapar. Eşinin cep telefonunu karıştırır, evden çıkış ve eve dönüş saatlerini izlemeye başlar, çalıştığı yere daha sık gider. Bu küçük takipler zaten ortada bir aldatılma durumu varsa bir takım ipuçlarını verir. Ama özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri kendilerine göre daha farklı yöntemler uyguladıkları, daha farklı teknolojik cihazlar kulllandıkları ve bu konuda deneyimli oldukları için, bir aldatılma olayını çok daha kısa sürede ortaya çıkarırlar ve delilleri ile birlikte kanıtlarlar.

Yukarı da da değinildiği gibi özel dedektiflik firmaları bir eş takibi veya aldatılma takibi hizmetini vermek için, öncelikle eşlerin bu konuda emin olmalarına, evlilik birliğinin devam ettirilmesine bu yüzden imkan olmamasına ve sürecin boşanma yoluna girmiş olmasına önem verirler. Ülkemizde ne yazık ki çeşitli nedenlerle yargı yolu çok uzamaktadır. Oysa açıklanan nedenlerle evlilik kurumu zaten zarar gördüğü için bunu uzatmanın bir anlamı yoktur. O zaman özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin toplayacağı bilgi ve belgeler, hakimlerin karar verme süreçlerini oldukça etkileyecek ve kısaltacaktır. Bu yüzden eş takibi veya aldatılma takibi önemli bir ihtiyacı karşılamış olmaktadır.

Özel dedektifler, duruma göre tek başlarına hareket edebilecekleri gibi iki veya daha fazla bir ekip ile de bu hizmeti verebilir. Bütün çalışmaların büyük bir gizlilik içinde yürütülmesi gerekir. Sonunda elde edilen bulgular bir rapor eşiliğinde bu hizmeti talep eden kişiye sunulur.

Ülkemizde özel dedektiflik firmalarının uyduğu standart bir tarife yoktur. Bu nedenle eş takibi hizmetinde de bu çalışmanın kapsamına, il dışında bir takip olup olmamasına, kullanılacak teçhizatın çeşitliliğine göre bir ücret talep edilir. Bu ücret tamamen özel dedektiflik firması ile hizmet talep eden kişi arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır.

Eş takibi hizmetlerinin maliyeti konusunda daha ayrıntılı bilgiler, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından alınabilir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler