Eş Takibi Hizmeti Dedektife Neden Verilir?

Eş Takibi Hizmeti Dedektife Neden Verilir?

Eşler arasında şüphe, tarih boyunca hep olmuştur. Bu şüpheler çoğu zaman kıskançlıklarla ortaya çıkar ve çoğu zaman da aslı yoktur. Ama bir kısım şüpheler haklı çıkabilir. Özel dedektiflik hizmetleri arasında en fazla talep gören hizmet, eş takibidir.

Eş Takibi Hizmeti Dedektife Neden Verilir?

Genel olarak özel dedektiflik hizmetlerini profesyonel olarak yapan ve Özel Dedektifler Derneği’ne üye olan özel dedektif büroları, sadece şüpheye dayalı talepler ile gelen eşlerin bu taleplerini geri çevirmektedir. Aile birliği zaten bozulmuş olan veya birlikte yaşanamaz hale gelen, hatta mahkemeye boşanma davası için başvurulmuş olan durumlarda bir taraf eğer eş takibi istiyorsa, bu durumlarda eş takibi yapılmaktadır.

Sadece şüpheye dayalı eş takip taleplerini karşılamak, bir yandan çok risklidir, diğer yandan yasal bir dayanaktan yoksundur. Bu nedenle aile yaşamını temeden sarsacak ve aile birliğinin devam etmesine imkan vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik varsa, üstelik bu geçimsizliğe neden olan eşin aldattığı sanılıyorsa, özel dedektiflik büroları eş takip hizmetini vermektedir.

Özel dedektifler, bu durumda, takip edilen eşin nerelere gittiği, kimlerle birlikte olduğu, birlikte olduğu kişi ile yaşanılan ilişkinin durumu, bu kişinin adı ve adresi, bu ilişki yüzünden eşine, çocuklarına, işine ve çevresine ne kadar huzursuzluk ve zarar verdiği gibi noktalarda durumu araştırıp kanıtları ile birlikte ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bu yönde yapılacak çalışmaların sonuçları, ayrılma noktasına gelmiş eşlerin bu süreci çabuk geçirmelerini sağlar. Elde edilen bilgi ve belgeler, mahkemelerin davayı çabuk sonuçlandırması için önem teşkil edecektir.

O zaman eş takip hizmetinin amacını şu şekilde özetlenebilir:

  • Henüz boşanma noktasına gelinmemişse, kusurlu eşin neden olduğu huzursulukların giderilmesi, kusurlu eşin hatalı davranışları ile eşine ve çocuklarına yaşattığı mağduriyetin giderilmesi, aile birliğinin yıkılmasının önlenmesi ve yeniden kurulmasına yarayacaktır.
  • Aile birliğini devam ettirmek, hem kendileri için hem de çocukları için artık bir yarar sağlamayacak noktaya gelmişse, boşanma davasının açılması, kusurlu eşin hatalarının ortaya çıkarılması, açılacak boşanma davasının çabuk sonuçlanması ve adaletin yerine gelmesine yarayacaktır.

Yukarıda da değinildiği gibi özel dedektiflik büroları, eğer eş takibi hizmeti sonucunda bu sayılan yararlardan birinin elde edilmesini beklemiyorlarsa, yani bu sayılan amaçlar dışında, eş takip hizmeti vermezler.

Böyle bir hizmeti talep eden eşin, elde edilen bilgi ve belgeleri amacı dışında kullanması uygun değildir. Hizmet verilirken böyle bir durum sezilirse özel dedektifler hemen çalışmayı durdururlar. Eşlerin gereksiz şüphelerine dayalı eş takibi ise zaten yapılmaz.

Bu arada eş takip hizmetleri, özel dedektiflik hizmetlerinin genelinde kabul gören ilkeye göre, sadece topluma açık yerlerde yapılabilir. Bunun dışında yapılacak çalışmalar özel yaşama müdahale kabul edilir ve özel dedektifler bu şekilde hizmet veremezler.

Eş takibi hizmetinin neden dedektife verildiği konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz şirketimize geliniz. Hem bu konuda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz dedektifleri hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler