Eş Takibi Nasıl Yapılır?

Eş Takibi Nasıl Yapılır?

Ülkemizde dedektiflik hizmetleri denilince ilk sırada eşler arasında yaşanan sıkıntılar gelmektedir. Çeşitli nedenlerle eşler arasında yaşanan sorunlar, aldatmalar, şiddetli geçimsizlikler, evlilik birliğinin devamını imkansız kıldığında, konu boşanma isteği ile mahkemelere kadar uzanır. Bu noktada eşler eş takibi veya aldatma takibi amacı ile özel dedektiflik bürolarından hizmet talep edebilirler.

Eş Takibi Nasıl Yapılır?

Burada yapılan takip veya araştırma çalışmalarında amaç delil toplamak ve mahkemenin hızlı ve doğru karar vermesini sağlamaktır. Burada üzerinde durulması gereken konu, özel dedektiflik bürolarının, genel prensip olarak, boşanma talebi ile mahkemeye henüz başvurulmamış anlaşmazlıklarda, bu yönde gelecek hizmet taleplerini kabul etmemektedir. Bu özel dedektiflik bürolarının uyguladığı bir ilkedir.

Eşlerden biri tehdit veya şantaj amacı ile de eş takibi isteyebilir. Ancak bu durum yasal değildir. Özel dedektiflik bürolarının mutlaka mahkemeye boşanma dilekçesi verilmiş olmasını bu yüzden aramaktadır.

Sadece eşlerin birbirlerini aldatması durumunda değil, diğer anlaşmazlıklarda da özel dedektiflik hizmeti alınabilir. Eşlerden biri, eşine, evine ve çocuklarına karşı yasal görevlerinden kaçınıyorsa, davranış ve düşüncelerinde aykırılıklar gösteriyorsa, anlaşmazlıklar giderek şiddetli geçimsizliğe dönüşmüşse, artık evlilik eşler için çekilmez olmuş demektir. Bu durumda boşanma için dava açılmışsa, yine mahkeme süreçlerini hızlandırmak için özel dedektiflik bürolarından eş araştırma hizmeti talep edilebilir.

Henüz özel dedektiflik yasası Meclis’ten geçmiş değil. Yani ortada yasal bir dayanak bulunmuyor. Ancak yürürlükte olan medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu, ceza kanunu ve hepsinin üzerinde anayasa bulunuyor. Bu yasalar yanında bir de bugüne kadar yapılan özel dedektiflik uygulamaları bulunuyor. Tabii bu noktada Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından hazırlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ni unutmamak gerekir.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, talep edilen hizmetleri yerine getirirken bu yasal düzenlemelere ters düşecek bir davranış sergileyemezler. Bu yüzden eş takibi veya aldatma takibi benzeri takip ve araştırma taleplerini yerine getirmek için mahkemeye boşanma davası açılmış olması koşuluna önem verilmektedir. Boşanma davalarında eşler, mahkemeye sağlam kanıtlar sunmak için özel dedektiflik hizmeti almaktadır.

Eş takibi veya aldatma takibi gibi konularda en fazla bayan eşler özel dedektiflik bürolarına gelmektedir. Bu konudaki istatistiklere bakıldığında her on talepten dokuzunda bayanlar haklı çıkmaktadır. Erkek eşlerin yaptıkları taleplerde ise her on talepten beşi haklı çıkmaktadır. Bayan eşler genelde eşlerinin kendilerini kiminle aldattığını bilmektedir.

Ancak mahkemeye güçlü delil sunabilmek için özel dedektiflere ihtiyaç duymaktadır. Özel dedektifler ses ve görüntü kayıtları ile bu durumu kanıtlamaya çalışırlar. Ancak burada da başka bir ilke devreye girer. Özel dedektifler sadece halka açık yerlerde bu tür kayıtları alabilirler. Aksi halde özel yaşama müdahale etmiş olurlar ve bu durum en başta anayasal bir suçtur.

Özel dedektiflik bürolarının ve özel dedektif ve özel araştırma görevlilerinin yükümlülükleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelmekte acele ediniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler