Eşiniz Sizi Aldatıyorsa Ne Yaparsınız?

Eşiniz Sizi Aldatıyorsa Ne Yaparsınız?

Aldatma olayları gittikçe artıyor. Geçim koşulları ne kadar sıkıntılı olursa olsun, yaşam koşulları ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, eşlerin birbirlerine gösterdikleri sadakatsızlıklar da artıyor. Evlenirken bağlanan umutlar, verilen sözler çok çabuk unutuluyor.

Eşiniz Sizi Aldatıyorsa Ne Yaparsınız?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yılında evlenen çiftlerin sayısında bir önceki yıla göre binde bir oranında düşüş olmuştur. Buna karşılık yine 2014 yılında boşanan çiftlerin sayısında ise bir önceki yıla göre yüzde beşe yakın bir artış olmuştur. 2014 yılında boşanmaların yüzde 40’a yakın bir bölümü evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 22’ye yakın bir bölümü ise evliliğin altıncı ve onuncu yılları içinde gerçekleşmiştir. Bu oranlar önceki yıllarda da benzer şekildedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, ülkemizdeki aile yapısı üzerine birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, sanılanın aksine boşanma nedenlerinin ilk sırasında, yüzde 30’a yakın bir oranda eşlerin birbirlerine ilgisiz ve sorumsuz davranması çıkmıştır. Çünkü genelde dayak ve kötü muamelenin en fazla boşanma nedeni olduğu sanılır. İlgisizlik ve sorumsuzluğun başlıca nedeni ise evlenme yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Araştırmaya katılan kadınların bu konuda verdikleri cevaplar şu şekildedir:

  • Görücü usulü ile ve kendi görüşü sorulmadan evlenen kadınların oranı yüzde 10
  • Görücü usulü ile ancak kendi kararı ile evlenen kadınların oranı yüzde 45
  • Kendi seçimi ve ailesinin rızası ile evlenen kadınların oranı yüzde 39

Bu veriler gösteriyor ki ülkemizde hala görücü usulü ile evlenmelerin oranı yüksektir. İlgisizlik ve sorumsuzluk yüzünden ayrılmalar da bu nedenle olmaktadır. Bu durumdaki eşler bir süre süre, farklı arayışlara yönelmekte ve aldatılma olayları yaşanmaktadır. Bu durum erkek için de aynıdır kadın için de. Gerçi görücü usulü ile ve kendi görüşü alınmadan evlenen kadınların oranı 1950’li yıllarda yüzde 30 seviyesinde idi. Bu oranın gittikçe düşüyor olması sevindiricidir ama hala ortadan kalkmış değildir.

Sonuç olarak nedeni ne olursa olsun bir aldatılma olayı yaşanıyorsa, evlilik müessesesi çatırdamış demektir ve yıkılmak üzeredir. Bu durumda aldatılan eş kadın da olsa erkek de olsa bir özel dedektiflik firmasına müracaat ederek, eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep edebilir.

Bütün özel dedektiflik firmaları gibi şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, talep edilmesi halinde eşlere bu hizmetleri vermektedir. Şirketimizde bu hizmetler için, uzman, deneyimli ve eğitimli özel dedektifler bulunmaktadır.

Şirketimiz özel dedektifleri bu hizmetleri, sadece boşanma sürecinin hızlandırılması açısından değil, aynı zamanda kötü giden bir evliliğin kurtarılması yönünde de yararlı olmaktadır. Aldatan eş bazen hatalarının farkına varmakta ve eşine dönmektedir.

Her ne nedenle olursa olsun eşinin davranışlarından kendisini aldattığını düşünenler, şirketimize gelerek, ne yapacakları konusunda bilgi alabilirler. Duruma göre eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep edebilirler.

Merak Edilenler

Merak Edilenler