Eşinizin Gittiği Yerleri Dedektifle Öğrenin

Eşinizin Gittiği Yerleri Dedektifle Öğrenin

Eşim sıklıkla nerelere gidiyor? Eşimin cep telefonundan nerede olduğu tespit edilebilir mi? Eşimin telefonlarını dinlemek ve mesajlarını görmek mümkün mü? Eşim şehir dış yolculuklarında neler yapıyor? Eşim beni aldatıyor mu?

Eşinizin Gittiği Yerleri Dedektifle Öğrenin

Kışkanç eşler kıskançlıkları yüzünden bu tür kuruntulara kapılabilir. Belki de aldatıldığı konusunda emindir ve ayrıntıları bilmek istiyordur. Hangi nedenle olursa olsun kadınların özel dedektiflik firmalarından bu yönde hizmet talepleri olmaktadır. Ancak unutulmasın ki özel dedektiflik büroları olsun özel araştırma kuruluşları olsun hiç bir dayanağı olmayan, sadece şüphe ettikleri için eşlerini takip etmek isteyen eşlerin bu taleplerini kabul etmezler. Bu Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esaslarına da aykırı bir durumdur. Genel ahlak kurallarına ve toplum yapımıza ters gelen, etik değerlerimiz ile uyuşmayan hizmet talepleri uygun bulunmamaktadır.

Bu en azından işini doğru yapan, profesyonel özel dedektiflik büroları için böyledir. Çünkü sahte özel dedektiflik firmalarının bu şekilde bir kaygıları yoktur ve hangi tür olursa olsun bütün özel dedektiflik hizmetlerini verdiklerini iddia ederler. Aslına bakılırsa amaçları sadece para olduğu için, doğru dürüst bir hizmet verdikleri de pek söylenemez.

Böyle olunca bir eşin gittiği yerleri takip etme ve araştırma hizmeti, ancak iki durumda özel dedektiflik büroları tarafından kabul edilir. Eğer eşler şiddetli bir geçimsizlik içindelerse, boşanma kaçınılmaz durumdaysa, hatta boşanmak için dava açılmışsa, en azından mahkeme süreçlerini kısaltmak ve davanın çabuk sonuçlanmasını sağlamak için delil toplamak amacı ile bu hizmet verilir. İkinci durum ise hatalı eşin kusurlarını görmesi, pişmanlık duyması ve eşine dönmesi ihtimali varsa, en azından evlilik ilişkisini kurtarmak amacı ile bu hizmet verilir. Bu iki durumun dışında özel dedektiflik firmaları eş takibi hizmeti vermezler.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, eşin gittiği yerleri araştırırken geçmiş deneyimleri ve uzmanlıkları sayesinde edindikleri farklı yöntemleri kullanabilir ve farklı teknolojik araçlara başvurabilir. Bu tamamen kendi kararları ve çalışma tarzlarına bağlıdır. Ama bütün özel dedektiflerin hassasiyet gösterdikleri bir nokta var. O da elde edilecek ses ve görüntü kayıtları mutlaka topluma açık alanlarda gerçekleştirilmiş olmasıdır. Anayasa ile de korunan kişisel hakların, dokunulmazlıkların ve hürriyetlerin hiçbir şekilde ihlal edilmemesi gerekir. Bu şekilde elde edilecek kanıtlar mahkemelerde kullanılamayacağı gibi kanıtların bu şekilde elde edilmesinden suçlu duruma da düşebilirler.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, yapılan eş takibi hizmet taleplerini, gerek örf, adet ve geleneklerimize ve gerekse yasal düzenlemelere uygunluğu açısından değerlendirdikten sonra kabul etmektedir. Bunun yanında bu tür hizmet taleplerine, özellikle aile kurumu üzerinde uzmanlaşmış özel dedektifler görevlendirmektedir. Eşinizin gittiği yerleri öğrenmek istiyorsanız, yıkarıda açıklanan koşullar çerçevesinde şirketimiz en hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler