Evlilik Kurumunun Garantisi Özel Dedektiflik

Evlilik Kurumunun Garantisi Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik yasası bugüne kadar çıkarılamamıştır ama faaliyet gösteren özel dedektiflik büroları o kadar da başıboş değildir.

Evlilik Kurumunun Garantisi Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik büroları iki yönden kontrol altındadır:

  • Özel dedektiflik mesleğinin yasal zemini oluşturacak bir özel dedektiflik yasası olmasa da netice olarak özel dedektiflik büroları hizmet sektöründe faaliyet gösteren birer firmadır. Hizmet pazarlayan ve kar amacı güden birer işletmedir. Bu açıdan, kurulmaları, müşteri ilişkileri, devletin resmi organları ile olan işlemleri, idari, adli ve cezai her bakımdan, faaliyetleri mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde olmak zorundadır. Bu anlamda özel dedektiflik büroları, ticaret kanununun, borçlar kanununun, ceza kanununun, medeni kanunun ve ilgisi olabilecek diğer bütün kanunların hükümlerine tabidir. En başta da anayasanın çizdiği sınırlar içinde kalmak zorundadır.
  • 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler Derneği de üyelerinin faaliyetlerini denetlemektedir. Dernek, mesleğin bir yasası olmadığı için, bu boşluğu doldurmak amacı ile Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları Yönetmeliği’ni hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Üye özel dedektiflik büroları bu yönetmelik ilkelerine, kriterlerine ve koşullarına uygun faaliyet gösterirler ve dernek, üylerini bu açıdan denetler.

Derneğe üye özel dedektiflik büroları, bu açıklanan iki yönlü denetim ve gözetim altında faaliyet gösterdikleri için, en sağlam bürolardır ve bu yüzden, mesleğin en fazla hizmet talep edilen alanı olan eş takibi ve aldatılma takibi çalışmaları ile bir anlamda evlilik kurumunun garantisi durumundadır.

Sözü geçen yönetmelik ilkelerinden en önemlisi, eş takibi veya aldatılma takibi konusunda hizmet vermek için, özel dedektiflik bürolarının, evlilik birliğini devam ettirmenin olanaksız olduğu durumlarda ya da bu yüzden boşanma isteği ile mahkemelere başvurulduğu durumlarda bu talebi kabul edecekleridir. Aksi halde sadece basit bir şüpheye dayanılarak bu hizmet verilmez.

Bu nedenle, henüz boşanma amaçlı dava açılmamış olsa bile, evlilik bir kere temelinden sarsılmışsa, ancak şu sayılan durumlarda özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri eş takibi veya aldatılma takibi hizmetini verebilirler:

  • Eşlerden biri davranışlarında ciddi şüpheler uyandırıyorsa ve bu durum eşlerin ayrılmasına doğru gidiyorsa, hatalı eşin hatalarını düzeltmesine fırsat vermek için bu hizmet talep edilebilir.
  • Aldatan eşin bu davranışı diğer eşin ve çocukların mağdur olmasına yol açıyorsa, bu durumda bu hizmet talep edilebilir.
  • Artık ayrılma noktasına gelmiş olan evlilik birliğini kurtarmak adına, ailedeki huzursuzluğun giderilmesi ve aile birliğinin yeniden kurulması için bu hizmet talep edilebilir.

Özel dedektiflik bürosundan alınacak bu hizmet sayesinde eşler, evlilikte yaşanılan bu sıkıntılar yüzünden bir kere daha yüzleşecek ve belki de iş boşanmaya gitmeden evlilik kurtarılabilecektir. Bu nedenle özel dedektiflik hizmetleri, evlilik kurumunun garantsi olarak görülmektedir.

Özel dedektiflik bürolarının neden evlilik kurumunun garantisi olduğu konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelebilirsiniz. Hem gerekli açıklamaları yapmak hem gerekiyorsa bir özel dedektiflik hizmeti vermek için şirketimiz hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler