Güven Sorununda Özel Dedektifin Avantajları

Güven Sorununda Özel Dedektifin Avantajları

Özel dedektiflik hizmetlerinin özünde güven unsuru yatmaktadır. Bu hizmeti veren özel dedektiflik bürolarına ya da özel dedektiflere ve özel araştırma gürevlilerine güvenmek gerekiyor. Yaşamın en gizli kalması gereken bilgileri ve belgeleri bu kişilerle paylaşılıyor. Bu kişilerin faaliyetleri sırasında yine bir o kadar gizli bilgi ve belge ortaya çıkıyor.

Güven Sorununda Özel Dedektifin Avantajları

Özel dedektiflik bürolarından bir takip veya araştırma hizmeti alınacağı zaman yapılan sözleşmenin en önemli maddelerinden biri gizlilik maddesidir. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, faaliyetleri sırasında edindikleri hiçbir bilgi ve belgeyi, bu hizmeti talep kişi veya kuruluşlar dışında hiçbir kimse ile paylaşamazlar. Elde edilen bulguların üçüncü kişiler ile paylaşılması yasaktır.

Bütün özel dedektiflik büroları, mesleki faaliyetlerde gizliliğe büyük önem verirler. En azından bu mesleği etik ilkeler çerçevesinde yaparlar. Çünkü sahte dedektiflerin, bu bilgilerle şantaj ve tehdit yoluna gittikleri çok görülmüştür.

Özel dedektifler bu güven unsuru sayesinde hizmet verirken, büyük avantaj elde ederler. Çünkü ellerinde ne kadar fazla bilgi olursa çalışmaları o derece kolaylaşır. Takip ve araştırma çalışmalarında daha hızlı yol alırlar. Özel dedektiflik büroları bu güven duygusunu yaratmak durumundadır. Aksi halde başarılı olamazlar. Bu açıdan özel dedektiflik mesleği çok hassastır.

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu’nun 19. toplantısı bu yıl Nisan ayında İspanya’da yapılmıştır. Dünyanın her yerinden özel dedektiflerin geldiği ve ülkemizin de katıldığı bu toplantının ana gündem maddesi, özel dedektiflerin gizliliğe ve güvene verdikleri önem olmuştur.

Bu toplantıda yapılan açıklamalara göre, Avrupa’da özel dedektiflik şirketlerinin ana müşterilerini şu kuruluşlar meydana getirmektedir:

 • Özel ve resmi şirketler
 • Avukatlık büroları
 • Sigorta şirketleri
 • Banka ve diğer finansal kuruluşlar
 • Kamu kuruluşları
 • Özel kişiler

Bu tablo, sayılan kuruluşların özel dedektiflik bürolarına duydukları güveni göstermektedir.

Aynı toplantıda temel dedektiflik hizmet alanları ise şu şekilde açıklanmıştır:

 • Patent, hak ihlali, sahtekarlık ve marka ihlali araştırmaları
 • Şirket içi sahtekarlık ve iş tazminatı araştırmaları
 • Haksız rekabet ve sanayi ve ticari casusluk araştırmaları
 • Boşanma, boşanma tazminatı ve çocuk velayeti araştırmaları
 • Tapu sahtekarlığı, icra takibi ve diğer finansal sahtekarlık araştırmaları
 • Durum tespiti araştırmaları ve özgeçmiş araştırmaları
 • Sigorta konuları hakkında araştırmalar

Güven unsuru sağlanmasa, bu detektiflik hizmetlerinin hiçbiri talep edilemezdi.

Sonuç olarak dünyanın her yerinde özel dedektiflik büroları, federasyon tarafından kabul edilen etik kurallara ve mesleki standartlara uyma sözü vermişlerdir. Bu ilkeler, federasyonun aktif üyeleri tarafından kabul edilmiştir ve dünyanın her yerinde geçerlidir.

Özel dedektiflerin güven konusunda sahip oldukları avantajları öğrenmek ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, şirketimize gelmek için vakit kaybetmeyin. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti de almak istiyorsanız, şirketimiz özel dedektifleri ve özel araştırma görevlileri kısa sürede taleplerinizi yerine getirecektir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler