Güvenilir Dedektif Nasıl Bulunur?

Güvenilir Dedektif Nasıl Bulunur?

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, 1964 yılında Viyana’da kurulmuştur. 2007 yılında ülkemizde kurulan Özel Dedektifler Derneği bir yıl sonra bu federasyona üye olmuştur. Dernek federasyonun 22. üyesidir ve asgari ortak standartlara göre faaliyet göstereceğini taahhüt etmiştir.

Güvenilir Dedektif Nasıl Bulunur?

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, özel dedektiflik alanında dünyadaki tek kuruluştur. Hazırlamış olduğu on maddelik etik kurallara, derneğe üye olan olmayan bütün özel dedektiflik büroları uymaya çalışmaktadır.

Henüz ülkemizde bir özel dedektiflik yasası çıkarılamadığı için, bu etik kurallar büyük önem taşımaktadır. Bugün için dedektiflik mesleğinin kurallarını, ilkelerini, çalışma yöntemlerini, prensiplerini ve özel dedektif olmanın koşullarını düzenleyen bir yasa yoktur ama hukuk sistemimiz içinde, bir firmanın kurulması, çalışma esasları, müşteri ilişkileri ve resmi makamlara karşı sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen ticaret hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk ve benzeri yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca kişi hak ve özgürlükleri açısından anayasının hükümleri bulunmaktadır.

Bu açıdan özel dedektiflik hükümleri yasa dışı bir faaliyet değildir ve mevcut yasaların hükümlerine tabidir. Bütün bu yasal düzenlemeler, özel dedektiflik mesleğine duyulacak güvenin de teminatıdır.

Ancak herşeye rağmen bir yasal boşluk vardır ve kötü niyetli kişi veya kuruluşlar bundan yararlanmaya çalışmaktadır. Kendilerini deneyimli ve donanımlı özel dedektif olarak tanıtan kişiler, belli bir ünvanları ve belli bir adresleri bile olmadan, internet üzerinde bir web sitesi kurarak hemen faaliyete geçmektedir.

Bu tür davranışlardan hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlar kadar, belki daha fazla, özel dedektiflik sektörü zarar görmektedir. Çünkü dedektiflik mesleğinin temeli güvene dayanır. Peki böyle bir ortamda güvenilir dedektif nasıl bulunacaktır?

Bir özel dedektiflik hizmeti almak isteyen ve güvenilir dedektif bulmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken üç temel nokta şudur:

  • Özel dedektiflik bürosunun geçmişi

Firma uzunca bir süredir sektörde faaliyet gösteriyorsa bu firmaya güvenmek gerekir. Firma yeni kurulmuşsa daha sıkı bir inceleme yapılmasında fayda var.

  • Özel Dedektifler Derneği üyesi olup olmadığı

Firma eğer bu derneğin üyesi ise, derneğin çıkardığı Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları Yönetmeliği’ne uygun faaliyet gösteriyor demektir. Kadrolarında çalışan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, uluslararası standartlarda çalışıyor ve hem mesleğin ilkelerine hem de mevcut yasal düzenlemelere özen gösteriyor demektir.

  • İşe başlarken sözleşme yapıp yapmadığı

Özel dedektiflik bürosu, az önce bahsedilen etik ilkeler kapsamında işe başlamadan önce mutlaka hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile bir sözleşme yapmalıdır. Talep edilen hizmetin niteliği, sınırları, koşulları ve firmanın yapacağı çalışmanın yöntemi bu sözleşmede yer alır. Genelde sahte dedektiflik firmaları bir sözleşme yapmadan işe koyulurlar.

Güvenilir dedektiflerin nasıl bulunacağı konusunda daha detaylı bilgi almak için hemen şirketimize geliniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti de almak istiyorsanız, şirketimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler