Güvenilir Dedektif Nasıl Seçilir?

Güvenilir Dedektif Nasıl Seçilir?

Özel dedektiflik hizmetleri, hem kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından hem de kamu hizmetleri bakımından oldukça pamuk ipliğine bağlı bir konudur. Bu nedenle kamu düzeninin sağlanması ve kişilerin anayasaya dayanan hakları açısından yasal sınırların iyi çizilmesi gerekmektedir.

Güvenilir Dedektif Nasıl Seçilir?

Bunun için de özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin sahip olmaları gereken nitelikler önem kazanmaktadır.

Özel dedektiflik yasa tasarısı, özel dedektiflerin tanımı yaparken, gerçek kişiler veya kuruluşlar adına, sadece talep edilen hizmet ile sınırlı olmak kaydıyla, mevcut yasal düzenlemeler içinde kalarak, her türlü bilgi ve belgeyi toplayan, analiz eden ve değerlendiren kişiler şeklinde ifade etmiştir. Özel dedektifler aynı zamanda hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara karşı yapılan haksız müdahaleleri engelleyen ve ortadan kaldıran ve danışmanlık hizmeti veren kişilerdir.

Özel dedektiflik yasa tasarısı özel araştırma görevlilerinin tanımını yaparken, özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardım etmek üzere görevlendirilen kişiler şeklinde ifade etmiştir. Özel araştırma görevlileri, özel dedektiflerin verdiği araştırma, inceleme, soruşturma, takip ve istihbarat çalışmalarını yapan kişilerdir.

Özel dedektiflik yasa tasarısı yirmi bir yıldır Meclis koridorlarını dolaşmaktadır ve hala yasa çıkarılmamıştır. Bu durum mesleğin gelişimi açısından ciddi bir yasal boşluk yaratmaktadır. Bu boşluğu, 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler Derneği üstlenmiş durumdadır.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinde bulunması gereken nitelikler, bu yüzden dernek çalışmaları ve uzunca bir süredir faaliyet göstermekte olan özel dedektiflik bürolarının uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. Bu nitelikleri şu şeklide özetlemek mümkündür:

 • Özel dedektifler için en az dört yıllık üniversite mezunu olmak
 • Özel araştırma görevlileri için en az lise veya dengi bir okul mezunu olmak
 • Beden ve ruh sağlığı yerinde olmak
 • Adli ve finansal sicili temiz olmak
 • Standart bir fiziki yapıya sahip olmak
 • Pratik zekaya sahip olmak
 • Analitik bir düşünce yapısına sahip olmak
 • İnsan ilişkileri mükemmel olmak
 • Güven veren bir kişiliğe sahip olmak, güvenilir olmak
 • Bilgisayar ve iletişim teknolojisi bilgilerine sahip olmak ve kullanmak
 • Yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak
 • Ticari ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Güncel olayları yakından takip etmek

Bu sayılan nitelikler çeşitli uygulamalar ve gözlemlerle ortaya çıkmış olup yasal bir dayanağı yoktur. Ancak güvenilir dedektif seçiminde göz önünde bulundurlması gerekli niteliklerdir. Bu nitelikleri belirlemek ise kolay değildir. Bu nedenle güvenilir bir dedektif seçerken tek ciddi kıstas olarak, özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin bağlı çalıştığı özel dedektiflik bürosunun, Özel Dedektifler Derneği üyesi olması yeterlidir.

Güvenilir dedektif nasıl seçilir konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz şirketimize geliniz. Hem bu konuda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz dedektifleri ve araştırma görevlileri hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler