Güvenilir Dedektiflik Bürosu

Güvenilir Dedektiflik Bürosu

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği esasları, bugün için özel dedektiflik mesleğinin temel yasal düzenlemesi kabul edilmektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, bu yönetmelik hükümlerine uymak ve bu çerçevede hizmet vermek konusunda titizlik gösterirler. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var. Maalesef özel dedektiflik sektöründe de hiç de olmaması gereken sahte özel dedektifler bulunmaktadır. Bu kişiler teknolojik imkanları kendi amaçları doğrultusunda kullanarak kolayca bir web sitesi kurmakta ve kendilerini yılların deneyimine sahip özel dedektiflik firmaları gibi tanıtmaktadır. Ama bir araştırılsa ne gösterdikleri adres doğrudur ne de kendileri için yakıştırdıkları nitelikler doğrudur. Sadece bir cep telefonu numarası ile kendilerinden bir hizmet talep eden çaresiz kişi ve kuruluşları dolandırmaktadırlar.

Güvenilir Dedektiflik Bürosu

Bu durum önemli ölçüde bir özel dedektiflik yasasının çıkmaması yüzünden doğmuştur. Çünkü ortada ne bu firmaların kuruluş ve çalışma esasları bulunmaktadır, ne de gözetim ve denetim mekanizmaları bulunmaktadır. Kadrolarında bulundurdukları elemanlar için kriterler ve özellikler tanımlanmış değildir. Böyle olduğu için de sahte firmalar ancak mevcut yasal düzenlemeler içinde takip edilebilmekte ve yakalanabilenler için ceazi işlem yapılmaktadır.

Ancak bu tür sahte özel dedektiflik firmalarının bulunması, en çok özel dedektiflik mesleğine zarar vermektedir. Özel dedektiflik mesleğinin en temel niteliği güvendir. Her iki taraf da birbirine güvenmek durumundadır. Özellikle bir hizmet beklentisi içinde olan kişi ve kuruluşlar, talep ettikleri hizmetin özelliklerine göre işin başında özel dedektiflere bir takım bilgi ve belgeler vermek, bir takım açıklamalar yapmak zorundadır. Aksi halde özel dedektifler ne yapacaklarını ve kendilerinden ne beklendiğini anlayamazlar. Sonrasında özel dedektifler çalışmaya başladıktan sonra da bir takım özel bilgiler ve belgeler elde edilecektir.

İşte güven konusunda en önemli nokta buradadır. Bütün bu bilgi ve belgelerin, başkalarının eline geçmemesi, üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir.

Bir dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar açısından en büyük sorun, hangi özel dedektiflik firmasında güvenecekleri konusundadır. Yukarıda da açıklandığı gibi internet ortamında sayıları hızla artan sahte özel dedektiflik firmaları gittikçe güvensiz bir ortam yaratmışlardır. Peki böylesine karmaşık bir havada gerçekten mesleklerini hakkıyla yapan profesyonel özel dedektiflik firmaları nasıl bulunacak? Bu firmalara nasıl güvenilecek?

Karar öncesinde bakılması gereken birkaç nokta bu konuda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacaktır. Örneğin, özel dedektiflik firması ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyor? Bulundukları adreste kadar zamandır ikamet etmektedir? Kadrosundaki personelin geçmiş deneyimleri nelerdir? Bu özel dedektiflik firması, kalitesini, güvenilirliğini ve profesyonelliğini kanıtlayacak olan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahip midir?

Güvenilir bir dedektiflik bürosunun bulunması açısından bu sorulara alınacak cevaplar önemlidir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından alınabilir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler