Güvenilir Özel Dedektif Kimdir?

Güvenilir Özel Dedektif Kimdir?

Anayasamızın özel hayatın gizliliği ve korunmasına yönelik Özel Hayatın Gizliliği başlıklı maddesine göre, her vatandaşın, ailesinin ve kendisinin özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Hiçbir kimsenin özel yaşamına ve aile yaşamının gizliliğine müdahale edilemez. Ancak belli koşullara bağlı olarak ve savcılıktan alınacak özel izin ile, insanların üstleri ve özel eşyaları aranabilir ve bunlara el konulabilir. Bu arada herkesin, kendisine ait kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı da bulunmaktadır. Aynı şekilde bu veriler de ancak savcılıktan alınacak izin ile ele geçirilebilir.

Güvenilir Özel Dedektif Kimdir?

Anayasamızın özel hayatın gizliliği ve korunmasına yönelik Konut Dokunulmazlığı başlıklı maddesine göre, hiçbir vatandaşın konutuna girilemez. Ancak belli koşullara bağlı olarak ve savcılıktan alınacak özel izin ile, insanların konutuna girilebilir, arama yapılabilir ve buradaki eşyalara el konulabilir.

Anayasamızın özel hayatın gizliliği ve korunmasına yönelik Haberleşme Hürriyeti başlıklı maddesine göre de, her vatandaşın haberleşme hürriyeti bulunmaktadır ve haberleşmenin gizli tutulması esastır. Ancak belli koşullara bağlı olarak ve savcılıktan alınacak özel izin ile, insanların haberleşmesi engellenebilir ve gizliliğine dokunulabilir.

Özel yaşamın gizli kalması ve korunması yönünde anayasada yer alan bu hükümler, bütün özel dedektiflik büroları tarafından ve burada çalışan bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri tarafından birinci derecede dikkate alınan etik ilkelerdir.

Aynı şekilde ceza kanununda da insanların özel yaşamı koruma altına alınmıştır. Ceza kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında ele aldığı maddeler şunlardır:

  • Madde 132: Haberleşmenin gizliliğini ihlal
  • Madde 133: Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
  • Madde 134: Özel hayatın gizliliğini ihlal
  • Madde 135: Kişisel verilerin kaydedilmesi
  • Madde 136: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Görüldüğü gibi ceza kanununda da özel yaşamın gizli kalması ve korunması gerektiği esas alınmıştır ve aksine davranışlar suç sayılarak ceza hükmleri getirilmiştir.

Güvenilir özel dedektiflerin hepsi de bu ilkeler doğrultusunda hareket eder ve hiçbir şekilde yasal düzenlemelerin dışına çıkmazlar.

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, dernek tarafından hazırlanan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bütün çalışmalarında bu konulara gereken özeni ve titizliği göstermektedir. Yasalara ve genel ahlaka uygun olmayan başvuruları kesinlikle kabul etmemektedir. Mahkemeler tarafından hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, cep telefonu kayıtlarının alınması, telefonların dinlenilmesi ve benzeri özel yaşamın ihlali sayılan ve suç kabul edilen taleplere kesinlikle cevap vermemektedir. Bu yüzden de bu özel dedektifler güvenlilir özel dedektiflerdir.

Güvenilir özel dedektiflerin nitelikleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize geliniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti de almak isterseniz, şirketimiz uluslararası çapta özel dedektiflere sahiptir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler