Hangi Dedektife Güvenmeliyim?

Hangi Dedektife Güvenmeliyim?

Özel dedektiflik hizmetlerinde en önemli konu güvendir. Hangi konuda hizmet alınacak olursa olsun önce dedektiflik bürosuna ve dedektife güvenmek gerekir. Ülkemizde polis, asker, jandarma, özel güvenlik, hepsi de kendi dallarında başarılıdır ancak yetersiz kaldıkları durumlar da yok değildir.

Hangi Dedektife Güvenmeliyim?

Yeri geldiğinde çeşitli amaçlar için özel dedektiflik hizmetlerine de ihtiyaç duyulur. Bu durum mevcut kolluk güçlerinin eksik veya yavaş çalışması ile ilgili değildir. Talep edilen dedektiflik hizmetleri, resmi süreçlerin hızlanması açısından faydalı çalışmalardır.

Dedektiflik hizmetlerine talepler o boyutta yükselmektedir ki, artık bir dedektiflik sektörünün varlığından bahsetmek yanlış olmaz. Sonuçta bu da bir hizmet sektörüdür ve bir sözleşmeye dayanılarak ücreti karşılığında bir hizmet talep edilmektedir. Bu şekilde bir hizmet almak yasak değildir, ancak yasal da değildir. Çünkü henüz özel dedektiflik yasası çıkarılmış değildir. Gerçi yasa çıkarılması konusunda tam yirmi bir yıldır çalışmalar sürdürülmektedir ama nedense hala bir sonuç alınamamıştır.

Aslında yasal değildir demek tam doğru bir ifade olmuyor. Çünkü mevcut durumda anlaşmazlık durumlarında, ticaret kanunu, ceza kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu ve elbette anayasanın ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Özel dedektiflik büroları bir şirket olarak kuruluyor ve yıllık vergileri ödeniyor. Bu açıdan ortada yasalara aykırı bir durum bulunmuyor.

Aslında güvenilir bir özel dedektifte veya bir özel araştırma görevlisinde bulunması gereken nitelikler, gerek Özel Dedektifler Derneği çalışmaları ile ve gerekse özel dedektiflik bürolarının uygulamaları ile ortaya çıkmıştır.

Bu niteliklerin başlıcaları şunlardır:

  • Eğitimli olmak
  • Yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak
  • Ticari ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmak
  • Güncel olayları yakından takip etmek
  • Pratik zekaya sahip olmak
  • Analitik bir düşünce yapısına sahip olmak
  • Beden ve ruh sağlığı yerinde olmak
  • Adli ve finansal sicili temiz olmak
  • İnsan ilişkileri mükemmel olmak
  • Güven veren bir kişiliğe sahip olmak

Gelelim güven konusuna. İster bir tavsiye üzerine olsun, ister araştırmalar sonunda bulunmuş olsun, bir özel dedektiflik bürosu ile çalışılmaya başlanacaksa, hem dedektiflik bürosunun geçmişi ve faaliyetleri hem de özel dedektiflerin deneyimleri, yetkinlikleri, başarıları ve başarısızlıkları iyi sorgulanmalıdır. Arada bir güven duygusu oluşmadıysa daha baştan çalışmaya başlamamak en doğrusudur.

Mevcut durumda ortada bir yasal boşluk olduğu için, özel dedektiflik bürolarının kurulma, faaliyete geçme ve çalışma ilke ve prensipleri belirlenmiş değildir. Aynı şekilde özel dedektiflerin veya araştırma görevlilierinin mesleğe kabul edilme, meslekte çıkarılma ve yeterlilikleri konusunda da kriterler net değildir. Bir taraftan da internet ortamının sunduğu geniş özgürlükler ve teknolojik gelişmeye dayanan fırsatlar, insanların iyi yönde olduğu gibi kötü yönde de fikirler geliştirmesine neden olabiliyor.

Böyle olduğu için de bir takım dolandırıcı ve sahte özel dedektiflik büroları açılabiliyor. Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi açısından en büyük tehlike budur. Bu durum doğal olarak insanların özel dedektiflik bürolarına ve özel dedektiflere duydukları güveni de sarsmaktadır.

Bir dedektiflik hizmetinin talep edilmesi durumunda çok özel bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. Aynı şekilde çalışmalar sırasında elde edilen çok özel yeni bilgi ve belgeler de olacaktır. Bunların saklanması, gizli tutulması, üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Güven bu noktada çok önemli olmaktadır.

Dedektif seçiminde nasıl davranılacağı ve hangi dedektife güvenileceği konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Böyle durumlarda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz konularında uzman dedektifleri ile hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler