İnternet Üzerinden Dedektif Seçimi

İnternet Üzerinden Dedektif Seçimi

Özel dedektiflik, meslek olarak gelişmeye ve gittikçe rağbet görmeye başlayınca, bunu fırsat bilen kötü niyetli kişiler boş durmadılar. Hemen internet üzerinde düzmece birer web sitesi açtılar ve gerçek bir hüviyetleri olmadan, gerçek bir adresleri olmadan, hatta gerçek bir ofisleri olmadan, üstüne üstlük kadrolarında gerçek bir özel dedektif olmadan hemen faaliyete geçtiler.

İnternet Üzerinden Dedektif Seçimi

Özel dedektiflik mesleği yıllardır bu mesleğin alt yapısını düzenleyecek bir yasaya ihtiyaç duymaktadır. Sahte veya korsan özel dedektifler bu yasal boşluktan yararlanmaktadırlar. Ne özel dedektiflik bürosu açmak için geçerli koşulları bulunmaktadır ne de bunları denetleyecek bir otorite bulunmaktadır. Böyle olunca da sayıları gittikçe artmaktadır.

Gerçek bir özel dedektif eğitimli olmak zorundadır. Ancak sahte dedektiflerin okur yazarlığı bile şüphelidir. Bugün özel dedektiflik mesleğini ağırlıklı olarak ordudan, jandarmadan, polisten veya vali, kaymakam gibi idari görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş kişiler tercih etmektedir. Sahte dedektiflerin daha önce ne iş yaptıkları belirsizdir. Hatta doğru dürüst bir meslekleri bile yoktur. Gerçek bir özel dedektifin daha önce taksirli suçlar ve belli suçlar dışında bir hapis cezası almamış olması gerekir. Sahte dedektiflerin büyük bir kısmının daha önceden bir sabıka kaydı vardır. Gerçek bir özel dedektifin daha önce iflas etmiş olmaması gerekir. Sahte dedektiflerin ise kaç kere battıkları bilinmez. Gerçek bir özel dedektifin işini yapmaya engel ruhsal veya bedensel bir rahatsızlığı olmaması gerekir. Sahte dedektifler birer suç makinesi gibidirler. Suça fazlası ile meğilldir ve bu açıdan ruhsal dengelerinin yerinde olduğu pek söylenemez.

Gerçek bir özel dedektifin, henüz çıkmasa bile özel dedektif yasa tasarısı hakkında bilgisi vardır. Sahte dedektiflerin ise pek yasalarla işi olmaz. Gerçek bir özel dedektif, işe başlamadan önce hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile bir sözleşme yapar ve beklentinin detaylarını öğrenir. Sahte bir dedektif için sözleşme yapmanın bir önemi yoktur. Gerçek bir özel dedektif beklenmedik olaylar karşısında her zaman soğukkanlı ve hazırlıklıdır. Sahte bir dedektif her an paniklemeye hazırdır. Gerçek bir özel dedektif, dedektiflik mesleğinin ilkelerine uygun olarak çalışır. Sahte bir dedektif için meslek onuru söz konusu değildir. Gerçek bir özel dedektif hizmet talep eden kişi veya kuruluşları yanıltmaz ve gerçeğe aykırı bilgi ve rapor vermez. Sahte dedektifler her zaman gerçeğe uymayan bilgiler verebilir.

Bütün bunları neden saydık? Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi, internet dünyası öylesine hızla gelişiyor ve büyüyor ki, bu kanalı gerçekten hakkıyla kullananan ve fırsatlarından yararlanan kişi ve kuruluşlar olduğu gibi, kötü niyetli kullanan kişiler de var. Bugün küçük bir araştırma yapılacak olsa, yüzlerce özel dedektiflik bürosu ekranlara dökülebilir. Ama mağdur olmamak için seçici davranmak gerekir. Her ilanı gerçek olarak kabul etmemek gerekir. Sektörde uzun zamandır faaliyet gösteren ve hatta Özel Dedektifler Derneği’ne üye olan özel dedektiflik bürolarına itibar etmek gerekir.

İnternet üzerinden dedektif seçimi yapılırken gözönünde bulundurulması gereken noktalar hakkında daha fazla açıklayıcı bilgi almak isterseniz, hemen şirketimize geliniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler