İyi Dedektif Kötü Dedektif Karşılaştırması

İyi Dedektif Kötü Dedektif Karşılaştırması

Özel dedektiflik hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşlar açısından en büyük endişe kötü bir dedektife çatmaktır. İhtiyacı olan herkes profesyonel ve yaptığı işin hakkını verecek bir özel dedektif ile çalışmak ister. Ancak iyi bir dedektifin özellikleri ne olmalıdır? İyi bir dedektif, kötü bir dedektiften nasıl ayrılabilir?

İyi Dedektif Kötü Dedektif Karşılaştırması
 • İyi bir dedektif, talep edilen dedektiflik hizmeti ile ilgili olarak başta anayasa olmak üzere, ticaret kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, ceza kanunu ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir. Kötü bir dedektifin hukuk bilgisi ya sınırlıdır ya da hiç yoktur.
 • İyi bir dedektif henüz kanunlaşmasa da özel dedektif yasa tasarısı hakkında bilgi sahibidir. Kötü bir dedektifin ise taslaktan haberi bile yoktur.
 • İyi bir dedektif hiçbir şekilde yasal düzenlemelerin dışında hareket etmez. Kötü bir dedektif, yasaların izin vermediği yöntemleri ve cihazları kulllanabilir.
 • İyi bir dedektif olaylara ve delillere analitik bir gözle bakabilir. Kötü bir dedektifin olayları ve delilleri yorumlama becerisi çok sınırlıdır.
 • İyi bir dedektif işe başlamadan önce hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile bir sözleşme yapar ve beklentinin detaylarını öğrenir. Kötü bir dedektif için sözleşmenin bir önemi yoktur. Eksik bilgi ile işe başlayabilir.
 • İyi bir dedektif, derinlemesine olmasa da son teknolojik yenilikleri takip eder, yeni çıkan donanımları ve yazılımları tanır ve kullanır. Kötü bir dedektifin teknolojik bilgisinden şüphe edilir.
 • İyi bir dedektif beklenmedik durumlar ve olaylar karşısında hep hazırlıklıdır ve soğukkanlılığını kaybetmez. Kötü bir dedektif her an paniklemeye hazırdır.
 • İyi bir dedektifin hayal dünyası geniştir, iyi bir gözlemcidir ve sabit fikirle hareket etmez. Kötü bir dedektif bu özelliklerden uzaktır.
 • İyi bir dedektif talep edilen hizmetin sınırları dışına çıkmaz, sadece talep edilen hizmet ile sınırlı faaliyet gösterir.Kötü bir dedektif daldan dala atlayabilir.
 • İyi bir dedektif, dedektiflik mesleğinin onuruna ve ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterir. Kötü bir dedektif için meslek ilkeleri diye birşey yoktur.
 • İyi bir dedektif talep edilen hizmetin özelliklerine bağlı olarak deliller toplar, bunları inceler, analiz eder, değerlendirir ve bir rapor şeklinde müşterisine sunar. Kötü bir dedektifin bu kadar düzgün bir rapor hazırlaması mümkün değildir.
 • İyi bir dedektif hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara gerçeğe aykırı bilgi ve rapor vermez. Kötü bir dedektif gerçeğe uymayan bilgiler verebilir.
 • İyi bir dedektif, faaliyetleri sırasında polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren bir suç işlendiğini görürse, buna yönelik bilgi ve belgeleri vakit geçirmeden savcılığa teslim eder. Kötü bir dedektif bu tür sorumluluklardan uzaktır.
 • İyi bir dedektif cep telefonu kayıtlarını veya mesaj kayıtlarını almaz, casus programları ve dinleme araçlarını kullanmaz. Kötü bir dedektif bu yollara rahatlıkla başvurabilir.
 • İyi bir dedektif, aralarında kan bağı olmayan kişilerden, aralarında ticari bir ilişki olmayan kuruluşlarından veya aralarında alışveriş belgesi olmayan ticari kişilerden gelecek talepleri kabul etmez. Kötü bir dedektif için bunların bir önemi yoktur.

İyi dedektif ile kötü dedektif karşılaştırması konusunda daha fazla bilgi için şirketimize gelebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler