Kaliteli Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

Kaliteli Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, hizmet kalitesini kanıtlayan çok önemli iki belgeye sahiptir. Bu belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’dir. Özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetlerini profesyonel bir anlayış ile vermeye çalışan şirketimiz, faaliyet gösteren bütün özel dedektiflik firmaları içinde bu belgelere sahip olan ilk firmadır.

Kaliteli Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

ISO 9001 Belgesi, hizmetlerimizi kalite standartlarına uygun şekilde verdiğimizi, işin gerektirdiği kriterlere ve süreçlere uygun hareket ettiğimizi ve müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarına duyarlı davrandığımızı kanıtlayan bir belgedir. ISO 27001 Belgesi ise, çalışmalarımız sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin güvenliğine önem verdiğimizi ve hiçbir bilgi ve belgenin, hizmet talep eden kişi ve kuruluş dışında hiç kimse ile paylaşılmaması konusuna özen gösterdiğimizi kanıtlayan bir belgedir.

Ancak bu belgelere sahip olmak yetmiyor. Şirketimiz, bütün çalışmalarını bu belgeleri hakettiğini gösterecek bir anlayış ile gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, yürürlükte bir özel dedektiflik yasası olmamasına rağmen, yasa taslağında tespit edilen kriterlere ve başta Anayasa olmak üzere ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve benzeri yasal düzenlemelerin dedektif mesleğini ilgilendiren hükümlerine uyularak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz bu yükümlülüklerinin farkındadır ve bu sınırlar içinde hizmet vermektedir.

Oysa piyasada ne yazık ki çok sayıda korsan ve sahte özel dedektiflik firması bulunmaktadır. Bu firmaların birçoğu kendilerini, ilk özel dedektiflik firmalarından biri olarak tanıtırlar. Çeşitli kuruluşların üyesi olduklarını sahte belgelere dayanarak iddia ederler. Gerçek bir ofisleri bile yokken, büyük şehirlerde hatta yabancı ülkelerde şubeleri olduğunu söylerler. Kullanılması yasalara göre suç olan dinleme cihazları kullanırlar. Yasal düzenlemeleri hiçe sayarak faaliyet gösterirler. Bu durum bir yandan bu firmalardan hizmet alan kişi ve kuruluşları zarara sokarken bir yandan da özel dedektiflik mesleğinin gelişmesini kötü etkilemektedir.

Dedektiflik mesleği yasalara uygun yapılmak zorundadır. Yasaların suç kabul ettiği bir yöntem veya teçhizat kullanılmamalıdır. Kişilerin özel yaşamlarına müdahale edilmemelidir. Konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyetlerine dokunulmamalıdır. Kaliteli bir özel dedektiflik hizmeti ancak bu çerçevede verilebilir.

Özel dedektiflik firmalarının bir başka sorumluluğu, kendilerinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşme sınırları içinde faaliyet göstermek ve sözleşme koşullarının dışına çıkmamaktır. Bunun yanı sıra, gerek hizmet talebi yapılırken verilen bilgi ve belgelerin, gerekse çalışmalar sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin gizli tutulması gerekmektedir. Şirketimizin en fazla hassasiyet gösterdikği konu bu gizlilik taahhüdüdür.

Nihayet kaliteli bir hizmetten bahsedebilmek için, çalışmalar boyunca elde edilen bütün bilgi ve belgelerin, incelenmesi, analiz etmesi ve değerlendirilmesi, daha sonra çarpıtılmadan, gerçeğe uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde, hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa raporlanması gerekmektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler