Kim Özel Dedektif İster?

Kim Özel Dedektif İster?

Özel dedektiflik hizmetlerine olan talepleri sınıflandırmak mümkün değildir. Çok çeşitli nedenlerle ve çok çeşitli ihtiyaçlarla özel dedektiflik firmalarının kapısı çalınabilir. Bilgisayar teknolojileri, iletişim teknolojileri ve internet geliştikçe, özel dedektiflik firmalarına olan talepler de çeşitlenmeye ve çoğalmaya başlamıştır. Ülkemizde özel dedektiflik hizmetlerinin ilk verilmeye başlandığı yıllarda belki eş takibi, aldatılma takibi, kötü alışkanlıkların takibi, adres tespiti, araç takibi gibi hizmetler yine vardı ama örneğin, böcek cihazları araştırması, gizli kamera araştırması, dinleme cihazı araştırması, casus yazılım araştırması, elektronik ve teknik araştırma ve benzeri takip ve araştırma hizmetleri yoktu. Bunlar, günün gelişen teknolojileri ile ortaya çıkan yeni hizmet talepleridir. Bundan on yirmi yıl sonra ise muhakakk ki bugün hiç olmayan yeni hizmet talepleri ortaya çıkacaktır.

Kim Özel Dedektif İster?

Şimdi başlıktaki sorumuza geri dönecek olursak, özel dedektiflik hizmetlerini talep edecek olanları, kişiler ve kuruluşlar olarak iki grupta toplama mümkündür. Kişilerin ve kuruluşların hizmet talepleri farklı niteliklerde olmaktadır.

Örneğin kişiler, eş takibi hizmeti talep edebilirler. Evlilik kurumu, mutlaka sadakat gerektiren, toplum olmanın temel taşıdır. Eşler daha baştan birbirlerine sadık kalma sözü verirler ama çoğu zaman sadakatsizlikler yaşanır. Evlilik çekilmez bir hal almışsa ve süreç boşanma yoluna girmişse, aldatılan eş, özel dedektiflik firmalarından, eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep edebilir.

Çocuklarımız en fazla değer verdiğimiz varkılarımızdır. Onların kötü arkadaşlıklar kurmaları, kötü alışkanlıklar edinmeleri anne ve babaların en büyük endişesidir. Bu endişeyi duyan aileler, özel dedektiflik firmalarından, çocuk takibi, çocuk arkadaşının takibi, öğrenci takibi veya kötü alışkanlıkların takibi hizmeti talep edebilir.

Çalışan anne ve babaların en büyük problemi küçük çocuklarının bakıcı ellerine teslim edilmek zorunda olmasıdır. Savunmasız küçüklerin yanlış ellerde olması, onların zihinsel ve fiziksel gelişimleri açısından son derece sakıncalıdır. Bu yüzden anne ve babalar, gerek çocuk bakıcısına karar verilmesi sırasında, gerekse mevcut çocuk bakıcısının çocuğa karşı ilgi ve özen gösterip göstermediği konusunda, özel dedektiflik firmalarından, çocuk bakıcısı takip ve araştırması hizmeti talep edebilir.

Ticari kuruluşların özel dedektiflik firmalarında talepleri ise daha farklı noktalarda olmaktadır. Örneğin, ofislerinin veya toplantı odalarının dinlendiğinden ve izlendiğinden şüphe duyan ticari kuruluşlar, özel dedektiflik firmalarından, böcek cihazları araştırması, gizli kamera araştırması ya da dinleme cihazı araştırması talep edebilir.

İşletmelerinde çalışan personelin hal ve hareketlerinden şüphelenen ya da işletmelerine yeni elemanlar almak isteyen ticari kuruluşlar, özel dedektiflik firmalarından, personel araştırması, özgeçmiş araştırması, e-posta araştırması veya dolandırıcılık araştırması gibi hizmetler talep edebilir.

İşletmelerini daha büyütmek ve yeni iş ortaklıkları yapmak isteyen ticari kuruluşlar, özel dedektiflik firmalarından, şirket araştırması veya iş ortağı takibi hizmeti talep edebilir.

Ticari kuruluşlar, ihtiyaç durumlarına göre, özel dedektiflik firmalarından, marka araştırması, casus yazılım araştırması, elektronik ve teknik araştırma ve benzeri hizmetler de talep edebilir.

Bu sayılanlar dışında ticari kuruluşlar, özel dedektiflik firmalarından, danışmanlık ve hukuki hizmetler de talep edebilirler.

Görüldüğü gibi kişi ve kuruluşların özel dedektiflik firmalarından talep edecekleri hizmetler, zamana ve teknolojik yeniliklere göre değişiklik göstermektedir. Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması ve bütün profesyonel özel dedektiflik firmaları, kişi ve kuruluşların talepleri doğrultusunda kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet vermektedir. Özel dedektiflik yasasının çıkması durumunda bütün dedektiflik firmaları devletin kontrol ve denetimi altına gireceğinden, bu mesleğin gelişmesi de hız kazanacaktır. Bugün için bir yandan hizmet talepleri karşılanmaya çalışılırken bir yandan da bu mesleği baltalayan sahte firmalar ile mücadele edilmektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler