Kim Özel Dedektiflik Hizmeti Verebilir?

Kim Özel Dedektiflik Hizmeti Verebilir?

Bugün ülkemizde özel dedektiflik yapmak isteyen gençleri yetiştiren bir ünversite veya özel okul yoktur. Ancak buna rağmen Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, kurulduğu günden bugüne, üniversiteleri ziyaret etmekte ve bir yandan ünüversite yöneticilerine bir yandan gençlere, özel dedektiflik mesleğini anlatmaya ve özendirmeye çalışmaktadır. Dernek, konferanslar vererek, toplantılar düzenleyerek, seminerler hazırlayarak bu yöndeki çabalarına devam etmektedir. Ancak son zamanlarda bu çabalar meyve vermeye başlamıştır. Bunun ilk örneği Kocaeli Üniversitesi’dir. Hemen hemen üç yıl önce bu üniversitede Özel Güvenlik ve Koruma bölümü açılmıştır ve öğrenciler bu bölümde özel dedektiflik ve özel güvenlik hizmetleri konusunda ders görmektedir. Çok yakın bir gelecekte Uludağ Üniversitesi’nde de buna benzer bir bölüm açılacaktır. Bu çabalar devam ettiği sürece diğer üniversitelerde de özel dedektiflik mesleği konusunda farkındalık artacak ve dedektiflik mesleğine bu işin eğitimini almış gençler gireceklerdir.

Kim Özel Dedektiflik Hizmeti Verebilir?

Bugün için bu mesleğe girenler, geçmişte polis, jandarma, istihbarat teşkilatı ve benzer görevlerde çalıştıktan sonra emekli olan kişilerdir. Ya da kaymakamlık, valilik, hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış kişilerdir. Bu nedenle kim özel dedektiflik hizmeti verebilir sorusunun birinci cevabı bugün için, emekli olan bu devlet görevlileridir, ama yakın bir gelecekte üniversite eğitimli gençlerdir.

Henüz özel dedektiflik yasası çıkmamıştır ama yine de profesyonel özel dedektiflik firmaları kadrolarına eleman seçerken, bu yasada ifade edilen özel dedektif olma koşullarına uymaktadır. Buna göre özel dedektif olacak kişilerde aranan özellikler şunlardır:

  • Üniverite eğitimi almış olmak. Üniversitelerin hukuk, siyasal bilimler veya sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir. Yasa tasarısına göre özel dedektifler için üç yıllık üniverite veya yüksek okul eğitimi yeterli görülmüştür ama dernek bunun en az dört yıl olması gerektiği görüşündedir.
  • Bu mesleği gerektiği şekilde yapabilmek için Anayasa, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve gerekli diğer hukuksal düzenlemeleri bilmek gerekmektedir.
  • Özel dedektiflik yapacak kişilerin bu mesleği yapmaya engel bir durumlarının olmaması gerekmektedir. Özel dedektiflik yasa taslağında bu durumlar ayrıntılı olarak sayılmıştır.
  • Bu sayılanlar yanında özel dedektiflik yapacak kişilerin, suçlu psikolojisi, toplum psikolojisi, soruşturma ve sorgulama teknikleri, kriminoloji, suçlu ve insan davranışlarını çözümleme gibi konularında bilgili olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca doğal olarak yeni teknolojik ürünleri bilmeleri ve kullanmaları ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Ancak bu sayılan özelliklere sahip kişiler özel dedektiflik yapabilirler. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasında da görev yapan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri bu kriterlere uyan kişilerdir.

Kimlerin özel dedektiflik yapabilecekleri ve bu mesleğe nasıl seçildikleri konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına müracaat edebilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa şirketimiz çalışanları her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler