Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Ne yazık ki bu sorunun yasalarla düzenlenmiş bir cevabı bulunmamaktadır. Henüz bir özel dedektiflik yasası olmadığı için de, kendilerini bu işe uygun gören herkes özel dedektif olabilmektedir. Bu son derece hatalı ve olmaması gereken bir durum olmasına rağmen, yasanın çıkarılmamış olması yüzünden durum ne yazık ki bu şekildedir.

Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Oysa özel dedektiflik yasası çıkarılabilmiş olsaydı, kimlerin özel dedektif olacağı, özel dedektiflerin veya araştırma görevlililerinin hangi niteliklere sahip olacakları, hangi koşullarda özel dedektiflik mesleğini icra edebilecekleri açık olacaktı.

Biz yine de 1994 yılından beri Meclis koridorlarında dolaşan özel dedektiflik yasa taslağına bir göz atalım. Yasa tasarında, özel dedektiflik mesleğine kabul edilme koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Özel dedektif olabilmek için, herşeyden önce Türk vatandaşı olmak gereklidir.
 • Taslak eğitim durumu açısından iki yıllık yüksek okulları bile yeterli görmemiştir. Taslağa göre, en az üç yıllık bir yüksek okulu bitirmiş olmak gereklidir.
 • Devlette emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapan ve emekli olanlar ya da kendi isteği ile ayrılmış olanlar, eğer aynı zamanda yüksek tahsil de yapmışlarsa özel dedektif olabilirler.
 • Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıl görev yaptıktan sonra emekli olanlar veya kendi isteği ile ayrılmış olanlar özel dedektif olabilirler.
 • Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışan ve emekli olanlar veya kendi isteği ile ayrılmış olanlar, eğer özel dedektiflik yapmalarında bir sakınca olmadığı konusunda MİT Müsteşarlığı tarafından haklarında uygun görüş bildirilmişse, özel dedektif olabilirler.
 • Mülki idare amirliği ve en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapmış olanlar da özel dedektif olabilirler. Ancak avukatlar aynı zamanda hem avukatlık hem de özel dedektiflik yapamazlar.
 • Nihayet özel dedektif olabilmek için son bir koşul da özel dedektiflik yasa tasarısına göre özel dedektif olmalarına engel bir durumun bulunmamasıdır.

Özel dedektiflik yasa tasarısında özel dedektif olmaya engel durumlar ise şu şekilde sayılmıştır:

 • Taksirli suçlar ve belli suçlar dışında ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmak
 • Daha sonra affedilmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlardan, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartan bir suçtan, ya da kaçakçılık, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat karıştırmak veya devlet sırlarını açığa çıkarmak suçlarından hükümlü olmak
 • Bir disiplin suçu işleyerek devlet memuru olma özelliğini kaybetmek
 • İflas etmiş ancak itibarı iade edilmemiş olmak
 • Özel dedektiflik mesleğini gerektiği şekilde yapmaya engel bedensel ve ruhsal sıkıntısı olmak

Bu sayılan durumlardan biri varsa, o kişi özel dedektiflik mesleğine kabul edilmeyecektir.

Kimlerin özel dedektif olabileceği konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti de almak isterseniz, vakit geçirmeden şirketimize geliniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler