Korsan Dedektif Nasıl Anlaşılır?

Korsan Dedektif Nasıl Anlaşılır?

Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi açısından yeni dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının açılması çok güzel bir durumdur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Her meslekte olduğu gibi özel dedektiflik mesleğinde de ne yazık ki fırsatçılar var. Doğru dürüst bir hizmet sunamayan, kadrolarında dendeyimli ve eğitimli personel bulunmayan, hiçbir mesleki bilgi birikimine sahip olamayan özel dedektiflik firmaları da bu sektörde maalesef bulunmaktadır.

Korsan Dedektif Nasıl Anlaşılır?

İnternet’in inanılmaz hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte özellikle bu tür firmalar internet üzerinde bir web sitesi kurarak, kendilerini yanlış tanıtmakta ve hizmet bekleyen kişi ve kuruluşları kandırmaktadır. Bütün amaçları haksız para kazanmak olan bu firmaların tuzaklarına düşmemek gerekiyor. İyi, ama korsan dedektifler nasıl anlaşılacak? Üstelik özel dedektiflerin sahip olmaları gereken kriterleri ve sandartları belirleyen, özel dedektiflik firmalarının çalışma esaslarını ve kontrol edilmelerini düzenleyen, olası yaptırımları tespit etmiş bir özel dedektiflik yasasının olmadığı bir ortamda, bu tür korsan ve sahte dedektifler piyasada cirit atmaktadır. Bu yüzden de özel dedektiflik hizmeti talep edecek kişi ve kuruluşlar için en büyük tehlike kötü bir dedektife çatmaktır.

O zaman korsan dedektiflerin anlaşılması için, bu mesleği sorumluluk duygusu ile yapan, ciddi ve profesyonel özel dedektiflerde olması gereken özelliklere bir bakmak gerekir. Çünkü aşağıda sayılacak bu özelliklerden bir veya birkaçı konusunda tereddüt duyuluyorsa, o özel dedektiften ya da o özel dedektiflik firmasından uzak durmak gerekir.

Korsan dedektiflerin, talep edilen özel dedektiflik hizmetinin özelliğine bağlı olarak, anayasa başta olmak üzere, ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve benzeri diğer yasal düzenlemeler hakkında pek fazla bilgileri yoktur. Taslak halinde olsa bile özel dedektiflik yasasını hiç duymamıştır bile.

Korsan dedektifler bu yüzden, yasalar uygun görse de görmese de, çalışmalarında her türlü yöntemi ve ekipmanı kullanırlar.

Korsan dedektifler, bir hizmet talebi aldıklarında işe başlamadan önce bir sözleşme yapmazlar. Oysa böyle bir sözleşmenin yapılması, verilecek hizmetin kapsamı ve sınırlarını belirlemek açısıdan çok önemlidir. Korsan dedektifler için sözleşme yapmak gereksiz bir iştir ve eksik bilgilerle hemen işe başlayabilirler.

Korsan dedektifler olayları ve ellerindeki bilgi ve belgeleri yorumlamaktan acizdirler. Delillere analitik bir gözle bakmayı bilemezler.

Korsan dedektifler, teknolojik gelişmeleri de takip etmezler. Bu anlamda yeni üretilen ve çalışmalarını kolaylaştıracak birçok teknolojik cihazdan haberdar değillerdir.

Korsan dedektifler, kolayca talep edilen hizmetin sınırları dışına çıkabilirler. Zaten amaçları haksız kazanç olduğu için, tehdit veya şantaj yoluna başvurabilecekleri bulgulara ulaştıklarında bunları rahatça kullanmak isterler.

Sonuç olarak korsan dedektifler dedektiflik mesleğinin onurunu ve ilkelerini düşünmeden, sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler.

Korsan dedektifler konusunda daha aytıntılı bilgiler, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından talep edilebilir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler