Mal Paylaşımı Davasını Nasıl Kazanırım?

Mal Paylaşımı Davasını Nasıl Kazanırım?

Ayrılan eşler için mal paylaşımında temel kural şudur: başka bir mal rejimi seçilmediyse eşler, edinilmiş mallara katılma rejimine tabiidirler. Bu mal rejiminde ise iki farklı mal türü söz konusudur: edinilmiş mal ve kişisel mal. Bir evlilik birliği içinde eşlerin hiçbir katkısı olmasa bile edindikleri malların tümü, edinilmiş mal kabul edilmektedir. Kişisel mal ise eşlerin sadece kendilerine ait olan ve diğer eş tarafından talep edilemeyecek olan mallardır.

Mal Paylaşımı Davasını Nasıl Kazanırım?

Edinilmiş malların kapsamına şunlar girmektedir:

  • Eşlerin evlilik birliği içinde ve karşılığını ödeyerek edindikleri mallar.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler.
  • Personele yardım amaçlı sandıklar tarafından yapılan ödemeler.
  • Çalışma gücü kaybı yüzünden ödenen tazminatlar.
  • Kişisel malların gelirleri (örneğin diğer eşe ait bir dairenin kira geliri).
  • Edinilmiş mal yerine geçen değerler (yasada bunlar için örnekler verilmiştir).
  • İspatlanması durumunda yasada örnek olarak sayılmayan diğer değerler.

Yani eşlerden biri hiç çalışmamış olsa bile bu yukarıda sayılan kriterlere uyan bütün mallar edinilmiş mal kabul edilmektedir. Yasalar mal ediniminde emek veya çalışma gücünü dikkate almamıştır. Esas olan, eş çalışmasa bile malda payı olduğudur.

Kısaca ifade edilmek istenirse aksi ispat edilmediği sürece, evlilik birliği içinde elde edinilen bütün mallar, edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir.

Bu noktada şunu ifade etmek gerekir: boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine yönelik davalar birbirinden farklı davalardır. Bir boşanma davasında mahkeme sadece tarafların boşanıp boşanmaması yönünde karar verir. Bu davada mal paylaşımı yapılmaz. Taraflar anlaşmalı olarak boşanıyorsa zaten mal paylaşımı konusunda da aralarında bir anlaşma sağlanmış demektir. Ancak ihtilaflı boşanma davalarında mal paylaşımı yapılmamıştır ve gerekli durumlarda ayrıca mal paylaşımı amacı ile ayrı bir dava açılması gerekir.

Mal paylaşımı konusu çoğu zaman ihtilaflı bir konudur. Yazının başında da değinildiği gibi edinilmiş mal ve kişisel mal olarak iki farklı mal türü söz konusudur. Kişisel mallar mal rejimi tasfiyesinde diğer eş tarafından talep edilemez. Bu malların karşılığı, evlilik birliği içinde edinilen kazanımlarla ödenmemiştir. Eşlerin evlilik öncesi edindikleri mallar veya miras yoluyla gelen mallar ya da manevi tazminat alacakları kişisel mallardır. Eşlerin sadece kendilerinin kullanımına yarayan mallar da kişisel mallardır.

İşte bu noktada ortada bir takım iddialar olacak ve bunların kanıtlanması gerekecektir. Bir kısım özel dedektiflik firmaları arasında, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da mal paylaşımı sırasında ortaya atılan iddiaları kanıtlamak üzere bilgi ve belge toplama hizmetleri vermektedir.

Yasalara ve dedektiflik mesleğinin etik ilkelerine ve çalışma prensiplerine uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimiz, gerekli her türlü kanıtı toplamak üzere deneyimli ve uzman özel dedektifler, özel araştırma görevlileri ve teknik altyapıya sahiptir.

Mal paylaşımı davasının nasıl kazanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi almak isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler