Mal Paylaşımında Özel Dedektifin Önemi

Mal Paylaşımında Özel Dedektifin Önemi

2002 yılında yapılan yasal düzenlemeler öncesinde mal ayrılığı rejimi uygulanıyordu. Bu yönteme göre, evlilik öncesinde edinilen veya evlilik sürecinde edinilen ve eşlerden birinin üzerine kayıtlı bulunan bütün mallar, eşler birbirlerinden ayrıldıktan sonra paylaşılmıyordu. Yani bu mallar hangi eş üzerindeyse boşanma sonrasında da eşlerin kendisinde kalıyordu. Ancak 2002 yılında mal paylaşımında esaslı bir değişiklik yapılmış ve mallara katılma rejimine geçilmiştir. Yani evlilik birliği süresince var olan veya edinilen mallarda, bundan sonra eşlerin ortak katkısı bulunduğu esası getirilmiştir. Böyle olunca boşanma durumunda eşlerin bu mallar üzerinde ortak hakları bulunmaktadır ve bu malları talep edebilirler.

Mal Paylaşımında Özel Dedektifin Önemi

Bu noktada yasalar, evlilik sırasında eşlerin ortak katkıları ile edindikleri mallar ile kişisel malları birbirinden ayırmaktadır. Eşlerin evilik birliği içinde birlikte edindikleri konut, araba veya eşyalar, bunların bedellerinin ne şekilde ödendiğine bakılmaksızın, yarı yarıya bölüştürülmektedir. Ancak eşlerden biri kendi katkısının daha fazla olduğunu iddia ediyorsa, bunu ispat etmesi halinde mal paylaşımından alacağı miktar daha fazla olacaktır. Ama eşlerden birine miras yolu ile gelen mal varlığı, veya evlenmeden önce kendi üzerine aldığı ev veya araba gibi mallar kişisel mal kabul edilmekte ve paylaşıma girmemektedir.

Eşler evlenirlerken özel bir seçim yapmamışlarsa, otomatik olarak edinilmiş mallara katılım rejimi seçilmiş kabul edilmektedir. Boşanma akabinde mal paylaşımı davası açılırsa, mahkeme eşlerin payına düşen malların miktarını tespit etmek üzere bilirkişi tayin etmektedir.

Bütün bu sayılan durumlarda bir ihtilaf olması halinde konu mahkemeye intikal edecektir. Bu durumda mal paylaşımı davası açılacak ve mallar üzerinde hakları olduğunu iddia eden eşler bu iddialarını ispatlamaya çalışacaklardır.

İşte bu durumlarda bir özel dedektiflik firmasından veya bir özel araştırma kuruluşundan destek alınması gerekebilir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, mal paylaşımı sırasında ileri sürülen iddiaları kanıtlamak ve yeterli kanıtları toplamak için talepte bulunan kişilere danışmanlık ve araştırma hizmetleri vermektedir.

Bu noktada kadromuzda görevli özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, yasaların dışına çıkmadan ve Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği prensipleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü yasaların suç kabul ettiği yöntemler ve cihazlar ile elde edilecek kanıtlar mahkemeler tarafından kabul edilmediği gibi bu kanıtların bu şekilde toplanmış olması ayrıca suç kabul edilmektedir.

Bunun yanında şirketimiz çalışmalara başlamadan önce bu hizmeti talep eden kişiler ile bir sözleşme yapmakta ve gerek işin planlaması ve koşullarının belirlenmesi sırasında açıklanan bilgi ve belgeleri, gerekse çalışmalar sırasında sonradan elde edilecek bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamama taahhüdü vermektedir.

Mal paylaşımında özel dedektiflerin çalışmaları ve önemi konusunda daha detaylı bilgi almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına güvenebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler