Miras Araştırmasında Dedektiflik Hizmeti

Miras Araştırmasında Dedektiflik Hizmeti

Miras davaları çoğu zaman, birçok nedenle karmaşık davalardır. Miras konusunda doğru bilgi elde etmek bazen çok zor olabilir. Böyle durumlarda açılan miras davaları uzun yıllar sürmektedir. Davaların bu kadar uzun sürmesinde, bütün mirasçıların tespit edilmesi ve kendilerine ulaşılması vakit aldığı içindir. Zamanında alınamayan miras ise mirasçıları güç durumda bırakmakta ve mağdur etmektedir.

Miras Araştırmasında Dedektiflik Hizmeti

Şimdi mirasçılar arasında içinden çıkılmaz duruma gelen miras davalarında, mirasa hak sahibi olan kişiler arasındaki miras tartışmalarına son verilmesi için özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları miras araştırması hizmeti vermektedir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasında da bu konuda uzman olan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, hızlı, kaliteli kesin ve güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Bir mal varlığı bırakarak ölen kişilerin birinci dereceden mirasçıları eşi ve çocuklarıdır. Ama çocukları yoksa mirasçıları eşi ile birlikte annesi, babası ve kardeşleri olmaktadır. Bu kişiler hayatta değillerse mirasçılar bu defa eşi ile birlikte büyük anne ve büyük baba ve onların çocukları olmaktadır. Medeni Kanun’da ayrıca bu kişilerin hangi oranda mirastan pay alacakları da açık açık sayılmıştır. Medeni Kanun’da bu esaslar geçerlidir ama gerçek hayatta her zaman miras bu kadar kolay paylaşılmamaktadır. Bir şekilde ortaya anlaşmazlıklar çıkar ve iş mahkemelere kadar uzar. Aslında miras davaları mahkemede de kolay çözülmez. Birbirini takip eden davalar uzayıp gider.

Yasaların tam uygulanabilmesi açısından mirasçıların net ve doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Eğer ölen kişinin mirasçılarının sayısı çok fazla ile, özellikle bu durumlarda mirasçıların kimler olduğunu belirlemek ve bu mirasçılara ulaşmak zaman almaktadır.

Şirketimizde bulunan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri arasında özellikle miras araştırması konusunda uzmanlar bulunmaktadır. Bu alandaki deneyimleri ile çok çabuk sonuca ulaşmakta ve mirasçıların haklarını almalarına yardımcı olmaktadırlar. Bu çalışmalar sadece hak sahiplerinin belirlenmesi değil mirastan ne kadar pay alacakları konusunda da çözüm getirmektedir.

Miras ne kadar büyükse ve aile ne kadar genişse, paylaşımda mutlaka araya kötü niyetli kişiler de girecektir. Hak sahibi olmadığı halde mirastan hak talep edenler olacağı gibi mirastan alacakları hak az olmasına rağmen bunun çok üstünde hak talep edenler de olacaktır. Bazı hak sahipleri bir takım bilgi ve belgeleri saklamaya çalışacaklar, ilgisiz kişiler sahte belgeler ibraz ederek mirastan hak talep etmeye çalışacaktır. Bunlar karşılaşılmayan durumlar değil. Bu nedenle özel dedektiflerin işleri kolay değildir. Çalışmaları ile haksız kazanımların önüne geçmekte ve gerçek hak sahiplerinin ve alacakları payların belirlenmesinde çaba sarfetmektedirler. Anlaşmazlık yaşanan miras davalarında bugüne kadar hep hizmet talep eden kişilerin yanında olmuşlardır.

Miras araştırması konusunda şirketimiz yönetici ve çalışanlarından her zaman ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca miras araştırma yaptırmak istiyorsanız şirketimizdeki eğitimli ve deneyimli özel dedektifler yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler