Nasıl Dedektif Olunur?

Nasıl Dedektif Olunur?

Özel dedektiflik çalışmalarına olan ilgi arttıkça ve özel dedektiflik firmalarından veya özel araştırma kuruluşlarından hergün farklı takip ve araştırma hizmetleri talep edildikçe, özel dedektiflik firmalarının sayısı da gittikçe artmaya başlamıştır. Böyle olduğu için de özel dedektiflik mesleğine olan ilgi de yükselmiştir. İnsanlar özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olmak istemektedir. Peki ama bu nasıl olacaktır? Her önüne gelen kişinin bu mesleğe girmesi ve çalışması mümkün değildir. Herkesin avukatlık yapamayacağı, herkesin doktor olamayacağı, herkesin mali müşavirlik bürosu açamayacağı gibi özel dedektif olmak için de bir takım kriterlere ve koşullara uymak gerekmektedir.

Nasıl Dedektif Olunur?

Bugün ülkemizde üniversitelerde ve yüksek okullarda özel dedektiflik bölümleri yoktur. Güvenlik ve özel dedektiflik konularına yönelik dersler de çok sınırlıdır. İşin doğrusu Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bu yöndeki çabaları yadsınamaz. Bu dernek 2007 yılında kurulduğunda önüne iki önemli hedef koymuştur. Birinci hedef, özel dedektiflik yasasının artık bir an önce çıkarılmasıdır. İkinci hedef ise üniversitelerin ve yüksek okulların ders programlarına, özel dedektiflik ve özel araştırma konularının alınmasıdır.

Bu çerçevede dernek, fırsat buldukça üniversiteleri ve yüksek okulları ziyaret etmekte, buralarda konferanslar vermekte, seminerler ve toplantılar düzenlemektedir. Bu çabaların sonucunda bugün Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Güvenlik ve Koruma adı verilen bir bölüm açılmıştır. Benzer şekilde Uludağ Üniversitesi’nde de bir bölüm kurulması için çalışmalara devam edilmektedir. Bu sayede bu bölümlerden mezun olacak eğitimli kişilerin özel dedektif mesleğine girmelerine imkan sağlanmış olmaktadır. Derneğin bu çalışmaları diğer üniversite ve yüksek okullarda da sürmektedir. Bu yoldan bir yandan da özel dedektiflik mesleğinin tanıtımı yapılmış olmakta ve gençler özendirilmekte, gençlerin ilgisi bu mesleğe çekilmiş olmaktadır.

Bugün özel dedektifler, okullardan mezun olmadıkları için, esas olarak bu yöndeki geçmiş deneyimleri kuvvetli olan devlet görevlileri, emekli olduktan sonra veya isteyerek görevlerini bıraktıktan sonra bu mesleği yapmak istemektedir. Emniyet birimlerinde, jandarmada, istihbarat teşkilatında çalışan kişiler, ayrıca valiler, kaymakamlar, hakimler, savcılar, avukatlar, hep bu nitelikte kişilerdir. Henüz çıkmayan özel dedektiflik yasasında bu kişilerin hangi koşullarda bu mesleği yapabilecekleri açıklanmıştır. Yasa çıkmasa da profesyonel özel dedektiflik firmaları bu koşullara uyma konusunda özen göstermektedir.

Özel dedektif veya özel araştırma görevlileri için bir takım ilave nitelikler de gerekmektedir. Örneğin bu kişilerin, konularında uzman olmaları yanında, toplum psikolojisinden anlamaları, suçlu psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgili olmaları, sorgulama ve soruşturma tekniklerini bilmeleri, psikolojik olarak suçlu ve insan davranışlarını çözümleyebilmeleri, mesleklerini ilgilendiren ölçüde yasal düzenlemeleri bilmeleri, kriminal laboratuvarları tanımış olmaları ve yeni teknolojik ürünleri bilmeleri ve kullanmaları gerekir. Kısaca özel dedektiflik mesleğini yapacak kişilerin çok donanımlı olmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.

Nasıl dedektif olunacağı konusunda daha fazla bilgi edinmek için, şirketimiz yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler