Neden Özel Dedektif Tutmalıyım?

Neden Özel Dedektif Tutmalıyım?

Bir özel dedektifin çalışmasına ihtiyaç duyanlar, sadece kişiler değildir. Tüzel kişi kuruluşların da zaman zaman özel dedektiflik çalışmasına ihtiyaç duydukları çok olmuştur. Yeri geldiğinde, hukuk ve avukatlık büroları, sigorta şirketleri, polis, asker veya jandarma gibi kolluk kuvvetleri, resmi kuruluşlar ve çeşitli ticari firmalar da bazı durumlarda dedektiflik çalışmasına ihtiyaç duyabiliyorlar.

Neden Özel Dedektif Tutmalıyım?

Mağdur durumda olan veya şüphe duydukları bir olay ile karşı karşıya kalan kişi ve kuruluşlar için delil toplayan, buldukları delilleri inceleyen ve analiz eden, yaptıkları değerlendirmeler ile adaletin yerine gelmesini sağlayan özel dedektifler veya araştırma görevlileri, bu anlamda çok ciddi bir iş üstlenmiş olmaktadır.

Genel olarak gazete haberlerine, televizyon haberlerine, diğer medya araçlarına bakılırsa, dedektiflik çalışmalarının sanki hep kayıp birini bulma veya aldatan eşleri tesbit etme gibi uğraşlar olduğu sanılır ama dedektiflik çalışmaları bu kadar basite indirgenemez. Bugün özel dedektiflik büroları veya özel araştırma firmaları bunların çok ötesinde dedektiflik hizmetleri vermektedir. Örneğin, adres tespit etmek, çocukları takip etmek, çocukların arkadaşlarını takip etmek, öğrencileri takip etmek, kötü alışkanlıkları takip etmek, çeşitli amaçlarla delil toplamak, araç takibi yapmak, firmalar için casus yazılım tespit etmek, sosyal medya takibi yapmak, iş ortağı takibi yapmak veya personel takibi yapmak gibi dedektiflik alanına giren birçok hizmet verilmektedir.

Hatta dinleme araçlarının, böceklerin veya gizli kameraların araştırılması, marka araştırması, E-posta araştırması, özgeçmiş araştırması, dolandırıcılık araştırması, icra araştırması ve daha birçok araştırma hizmeti bu kapsamda sunulmaktadır.

1850’li yıllarda Amerika’da kurulan ilk özel güvenlik firmasından bugüne uzanan süreçte, hem sanayileşme hareketleri, hem de teknolojik yenilikler, bir yandan dedektiflik hizmetlerinin alanını genişletirken ve çeşitlendirirken bir yandan da bu hizmetlerin verilmesi sırasında kullanılan ekipmanların ve donanımların gelişmesini sağlamıştır. İleride de bugün yapılmayan bir takım araştırma ve dedektiflik faaliyetleri artık talep edilmeye başlanacaktır.

Özel dedektifler ve araştırma görevlileri, geçmiş deneyimlerini kullanarak, birçok araştırmayı ve incelemeyi normal kişi ve kuruluşlara göre, çok daha kısa sürede yapabilmektedir. Şüphe duydukları veya araştırılmasını istedikleri birçok konuyu kendi imkanları ve bilgi birikimleri ile yapamayacak kişi ve kuruluşlar bu yüzden özel dedektiflik hizmeti almaktadır. Eğitimli ve deneyimli dedektifler, iz sürmek ve kısa zamanda sonuca ulaşmak konusunda hizmet verdikleri kişi ve kuruluşları tatmin etmektedir.

Bir çok durumda savcılar, polisler ve diğer kolluk kuvvetleri bu tür çalışmalar ile sorumlu olsalar da, çoğu zaman yeterli kalamamakta ve geç kalmaktan dolayı işe yarayacak delillere ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden özel dedektifler ve araştırma görevlileri, sürmekte olan resmi soruşturmalara bile delil sunabilmekte ve sürecin kısalmasında önemli bir görev yerine getirmiş olmaktadır.

Neden özel dedektiflere ihtiyaç duyulduğu konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız hemen şirketimize gelin. Bu arada bir özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç varsa, şirketimiz çalışanları her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler