Ortak Araştırması Nasıl Yapılır?

Ortak Araştırması Nasıl Yapılır?

Ülkemiz geliştikçe hergün yeni şirketler kuruluyor, varolan şirketler büyüyor ya da bir şekilde birleşerek daha fazla güçleniyorlar. Bu faaliyetler mutlaka bir takım ortaklıklar gerektiriyor elbette. Bu ortaklıklar sayesinde şirketler daha fazla güçleniyorlar ama bu durum beraberinde bir takım sıkıntılar da getiriyor. Bu sıkıntıların başında güvensizlik geliyor. Gerek birleşmenin veya birlikte iş yapmanın başında bu güvensizliklerin ortadan kaldırılması ve gerekse varolan ortaklıklardan beklenen yararın elde edilmesi için güvenin pekiştirilmesi önemli bir noktadır. En üyük endişe ise ortaklıklar üzerinden dolandırılma endişesidir. Ne yazık ki herkes iyi niyetli olamıyor. Para herşeyin önünde geçiyor ve sırf dolandırmak amaçlı ortaklıklar bile yapılabiliyor.

Ortak Araştırması Nasıl Yapılır?

Piyasada tahmin edilemeyecek sayıda hayali, paravan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler para kazanan, piyasası olan ve gelecek vadeden bir çok şirket ile ortaklık yoluna gitmekte ve para uğruna bu şirketleri mağdur etmektedir.

İşte bu noktada özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının hizmet yelpazesinde bulunan ortak araştırma ve ortak takip hizmetleri önem kazanmaktadır. Herhangi bir ortaklık öncesinde olsun ya da mevut ortaklık yapısı içinde olsun, ortaklarından şüphe eden, dolandırıldıklarını hisseden şirketler, bu tür bir hizmet talep etmektedir. Özellikle bu konuda uzman olan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, yapılabilecek her türlü takip ve araştırma çalışmalarını kısa sürede tamamlamakta ve sonuçlarını raporlamaktadır.

Özel dedektiflik firmalarının sunduğu şirket araştırması veya şirket takip çalışmaları, genel hatları ile, araştırılması istenen şirketin ve ortaklarının, iletişim bilgilerinin ne derece doğru olduğu, ne kadar zamandır sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, mevcut müşteri portföylerinin yapısı ve potansiyel müşteri hedeflerinin ne olduğu, piyasadaki imajları ve nasıl tanındıkları, rekabet güçlerinin ne olduğu, faaliyetlerindeki doğruluk ve dürüstlük payları, geleceğe dönük hedef ve beklentilerin ne olduğu gibi birçok konuya odaklanmaktadır. Ayrıca bu şirketin ve ortakların, birleşme ile ne kazanacakları ve neler kaybedecekleri de yapılan çalışma ile ortaya konmaktadır.

Fazla tanınmayan ve bilinmeyen şirketler ve ortaklar ile çalışmak elbette karar verilmesi güç bir konudur. Aynı güçlük mevcut ortaklık yapısı içinde de söz konusudur. Çünkü yaşanan dolandırıcılık olaylarının büyük bir bölümü şirket içinden ve ortaklar tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, özel bir uzmanlık gerektiren ortak takip ve ortak araştırma hizmetlerini bugüne kadar başarı ile vermiştir. Bu çalışmalar sayesinde müşterilerimizin önemli bir kısmı, olayların zamanında farkına vararak, mevcut ortaklıklarını bozmuşlar ve yasal yollardan giderek zararlarının karşılığını alabilmişlerdir. Müşterilerimizin önemli bir kısmı da daha yolun başında yanlış kişilerle olduklarını anlayarak olası zararların önüne geçmişlerdir.

Uzman özel dedektiflerimiz, ortaklar hakkında bilgi edinmek, geçmişini öğrenmek ve güvenilir olup olmadıklarını anlamak için her türlü bilgi ve belgeyi gizlilik içinde elde ederler ve edinilen bilgileri analiz ederek ve değerlendirerek bir rapor hazırlarlar.

Ortak araştırmasının nasıl yapıldığı hakkında daha detaylı bilgileri şirketimiz yöneticilerinden alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler