Özel Dedektif Hizmet Sözleşmesi

Özel Dedektif Hizmet Sözleşmesi

Özel dedektiflik sözleşmesi, özel dedektiflik firmalarından veya özel araştırma kuruluşlarından bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile özel dedektiflik firması arasında imzalanan ve talep edilen hizmetin tanımı ve koşullarının düzenlendiği yazılı bir metindir.

Özel Dedektif Hizmet Sözleşmesi

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olan ve profesyonel hizmet veren bütün özel dedektiflik firmaları gibi, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, kendisinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile, işin başında bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Talep edilen hizmetin çeşidi, ne amaçla yaptırılmak istendiği, nasıl bir çalışma beklendiği, çalışmanın ne kadar sürede tanımlanacağı, özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin nasıl bir yöntem uygulacağı hep bu sözleşmede yer alması gereken konulardır. İleride taraflar arasında bir anlaşmazlık yaşanmaması açısından böyle bir hizmet sözleşmesinin yapılması önemlidir.

Bütün özel dedektiflik firmaları birbirine benzer şeklde bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Burada genel hatları ile bir özel dedektiflik hizmet sözleşmesinin içermesi gereken maddeler açıklanacaktır:

  • Sözleşmede her iki tarafın da açık isim soyisim, ünvan ve adresleri yer alır ve taraflar arasında aşağıda açıklanan koşullara uygun bir hizmet talebi için bu sözleşmesinin yapıldığı ifade edilir.
  • Talep edilen hizmetin, Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklere, haberleşme hürriyetine ve konut dokunulmazlığına aykırı olmadığı ve verilecek hizmetin, özel dedektiflik mesleğini ilgilendiren yönleri ile mevcut bütün yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütüleceği belirtilir.
  • Bu çerçevede özellikle ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve borçlar hukukunun ilgi hükümleri dışına çıkılmadan hizmet verileceği ifade edilir.
  • Sözleşmede işin tanımı çok açık ve net olarak yapılır, özellikleri anlatılır ve gerekiyorsa sınırları çizilir. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri hiçbir şekilde sözleşme koşullarının dışına çıkmazlar ve talep edilen hizmet sırasında kendilerine vazife çıkarmazlar.
  • Talep edilen hizmet karşılığında ne kadar ücret talep edildiği ve fazladan yapılması gerekli harcamaların nasıl ödeneceği konusu da sözleşmede mutlaka yer alır. Genelde hizmet sonrasında en fazla sorun bu ödemeler konusunda çıkmaktadır. Özellikle il sınırlarını aşan bir hizmet talep ediliyorsa, harcamalar konusu çok net olmalıdır.
  • Sözleşmenin en önemli maddesi gizlilik maddesidir. Gerek hizmetin tanımı ve koşulları görüşülürken ve gerekse çalışmalar başladıktan sonra elde edilen bütün bilgi ve belgelerin, hiçbir gerekçe ile ve hiçbir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacağı sözleşmede ifade edilir. Öyle ki sözleşme sona erdikten sonra bile müşterilerin referans olarak gösterilmeyeceği de sözleşmede yer alır.
  • Sözleşmenin bir maddesi de hangi durumlarda sözleşmenin geçersiz kalacağı veya feshedileceği ve anlaşmazlık durumlarında hangi mahkemelerin yetkili olacağı ile ilgilidir.

Özel dedektiflik firmaları veya özel araştırma kuruluşları ile yapılacak sözleşmelerin nasıl hazırlanacağı konusunda daha ayrıntılı bilgilere gerek duyuluyorsa, çekinmeden şirketimiz yönetici ve çalışanlarına müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler