Özel Dedektif Kimdir?

Özel Dedektif Kimdir?

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, kurulduğu günden beri, özellikle üniversiteler ve yüksek okullarda, seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda, öğrenciler arasında özel dedektiflik mesleğine olan ilginin arttırılması, özel dedektiflik mesleği ile ilgili derslerin eğitim programlarına alınması ve bu mesleğe eğitimli kişilerin katılması yönünde çaba göstermektedir. Bugün gelinen noktada Uludağ Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi eğitim programlarına özel dedektiflik girmiş durumdadır. Beklenti, diğer üniversitelerde de bu mesleki derslerin olması, hatta üniversitelerden yetişmiş özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin bu mesleğe katılmalarıdır.

Özel Dedektif Kimdir?

Ancak bugün özel dedektiflik firmalarında görev alan kişiler ağırlıklı olarak devletten gelmektedir. Zaten henüz yasalaşmayan özel dedektiflik yasa taslağında da bu meleğe katılacak kişilerin tanımı yapılırken bu görüş ağır basmıştır. Henüz bu yasa çıkmamış olsa da uygulamada dikkate alınmaktadır. Bu nedenle özel dedektiflerin kimler olabileceği sorusu şu şekilde cevabını bulmaktadır:

 • Türk vatandaşı olmalıdır.
 • En az üç yıllık bir yüksek okulu bitirmiş olmak gereklidir (Özel Dedektifler Derneği en az üniversite mezunu olmak koşulunu önermiştir).
 • Devletin emniyet ile ilgili birimlerinde en az müdür, amir veya baş komiser olarak çalışıp emekli olan veya kendi isteği ile ayrılanlar özel dedektif olabilirler.
 • Jandarma’da subay olarak on beş yıl görev yapıp emekli olan veya kendi isteği ile ayrılanlar özel dedektif olabilirler.
 • Milli İstihbarat birimlerinde şube müdürü veya üzerinde bir ünvanla çalışıp emekli olan veya kendi isteği ile ayrılanlar özel dedektif olabilirler.
 • Mülki idare amirliklerinde çalışıp emekli olan veya kendi isteği ile ayrılanlar özel dedektif olabilirler.
 • En az on beş yıl hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapanlar özel dedektif olabilirler.

Bu taslak yasalaşmış olsaydı, bugün kendilerini bu işe uygun gören herkes özel dedektif olamayacaktı. Ancak ne yazık ki özellikle para peşinde koşan özel dedektiflik firmaları bu özellikleri aramamakta ve isteyen herkesi özel dedektif olarak kadrolarına almaktadır. Bu mesleğin gelişmesinde çok büyük bir engel olan bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.

Yasalaşamayan özel dedektiflik yasa tasarısı, aynı zamanda özel dedektif olmaya engel durumları da açıklamıştır. Şu özellikteki kişiler özel dedektif olamazlar:

 • Taksirli suçlar ve belli suçlar haricinde ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olanlar
 • Affedilseler bile devlete karşı suç işlemiş olanlar
 • Dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suç işleyenler
 • Kaçakçılık, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat karıştıranlar
 • Devlet sırlarını açığa çıkarma suçu işlemiş olanlar
 • Bir disiplin suçu yüzünden devlet memuru olma özelliğini kaybedenler
 • İflas edenler
 • Bu mesleği gerektiği şekilde yapmaya engel bedensel ve ruhsal problem yaşayanlar

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasında çalışan bütün özel dedektifler ve özek araştırma görevlileri bu yasa taslağında belirlenen özelliklere sahiptir.

 

Merak Edilenler

Merak Edilenler