Özel Dedektif Kimlere Hizmet Verir?

Özel Dedektif Kimlere Hizmet Verir?

Suçluları yakalamak ve suçları soruşturmak ile ilgili görev yapan polislere dedektif denmektedir. Bunlar kamu görevlisidir ve resmi dedektiflerdir. Bazı ülkelerde bu tür polislerin dışında da özel olarak dedektiflik hizmeti veren kişiler vardır. Bu kişiler bir özel dedektiflik bürosu kurarak bu yönde bir hizmet beklentisi olan kişi ve kuruluşlara özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri verirler. Bu tür firmalar normal birer ticari müessese olarak kurulurlar ve mevcut yasal düzenlemeler içinde faaliyet gösterirler.

Özel Dedektif Kimlere Hizmet Verir?

Yabancı ülkelerde özel dedektiflik hizmetlerini düzenleyen özel yasalar çıkarılmıştır ama ülkemizde bu yönde bir girişim 1994 yılında yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar bir yasa hala çıkarılamamıştır. Bu yüzden ülkemizde özel dedektiflik hizmeti veren firmalar, yürürlükte olan ticaret hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku ve medeni hukuk gibi hukukların, dedektiflik mesleğinin faaliyetlerine uyan hükümleri çerçevesinde kurulurlar ve çalışırlar. Bir firma olarak kurulmaları, muhasebe kayıtlarını tutumaları, vergilerini ödemeleri ve yasal sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri tamamen bu yasal çerçevede yürür. Bir gün özel dedektiflik kanunu çıkarsa, dedektiflik mesleğinin yasal sınırları, bu mesleği yapacak özel dedektiflerde ve özel araştırma görevlilerinde aranacak nitelikler, devletin denetim ve gözleme fonksiyonları yerli yerine oturacak ve mesleğin gelişimi hız kazanacaktır.

Özel dedektifler genel olarak, bulundukları ülkenin, yasal sınırları içinde kalmak koşulu ile, kendilerinden talep edilen hizmetler için araştırma yapan, bilgi ve belge toplayan, buldukları kanıtları analiz eden, değerlendiren ve bir rapor hazırlayarak hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara sunan profesyonel kişilerdir. Resmi görevli olarak bu işi yapmadıkları için, kendilerine özel dedektif ya da özel araştırma görevlisi denmektedir. Peki bu kişiler kimlere hizmet vermektedir?

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları kendilerinden hizmet talep eden kişilere ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Ticari kuruluşların ya da bireysel olarak kişilerin hizmet talepleri farklı konularda olabilir.

Örneğin ticari kuruluşlara verilen hizmetler arasında böcek cihazları araştırması, dinleme cihazları araştırması, gizli kamera araştırması veya casus yazılım araştırması hizmetleri olmaktadır. Ofislerinin, toplantı odalarının veya çalışanlarının evlerinin dinlendiğinden endişe eden kuruluşlar, bu tür hizmetleri talep etmektedir. Bazı firmalar işe yeni alacakları elemanları için personel araştırma veya özgeçmiş araştırma hizmeti talep etmektedir. Bazen çalışan elemanların hal ve hareketlerinden şüpheye düşen ticari kuruluşlar, dolandırıcılık araştırması, personel takibi ve e-posta araştırması gibi hizmetler talep etmektedir. Bazı şirketler ise ticari ortaklarını araştırmak ve takip etmek veya yeni ortaklık yapacakları şirketler için araştırma hizmeti talep etmektedir. Ticari kuruluşlar zaman zaman marka araştırması, patent araştırması, sosyal medya takibi ve ürün sahteciliği araştırması gibi hizmetler de talep etmektedir.

Bireysel olarak kişilerin talep edebilecekleri hizmetler ise daha farklı alanlardadır. Örneğin, eş takibi, aldatılma takibi, öğrenci takibi, çocuk takibi, kötü alışkanlıkların takibi, bakıcı takibi, bu çerçevede talep edilen hizmetlerdir.

Özel dedektiflerin kimlere hizmet verdiği konusunda ayrıntılı bilgi vermek için, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler