Özel Dedektif Müşteriden Hangi Bilgileri İster?

Özel Dedektif Müşteriden Hangi Bilgileri İster?

Özel dedekitlik hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlar, bu hizmeti alacakları özel dedektiflik bürosu ile çalışma öncesinde bir sözleşme yapmak durumundadır. Bu sözleşme, talep edilen hizmetin özelliklerini ve çalışma koşullarını tanımlayan bir belgedir.

Özel Dedektif Müşteriden Hangi Bilgileri İster?

Özel dedektiflik bürosundan talep edilen hizmete yönelik her türlü bilgi ve belgenin verilmesi ve sözleşmenin imzalanması ile birlikte özel dedektiflik çalışması başlamış olmaktadır.

Genel olarak kabul gören özel dedektiflik prensiplerine göre, ceza kanunu ve medeni kanuna aykırı olan ya da çeşitli yasal düzenlemelere uygun olmayan hizmet talepleri kabul edilmemektedir. Bunun yanında kişilerin hak ve hürriyetlerine tecavüz niteliği taşıyan ve özel yaşamı etkileyecek hizmet talepleri de kabul edilmemektedir.

Özel dedektiflik hizmetleri, yapılan işin niteliği gereğince, gizli tutulmak zorundadır. Bu nedenle faaliyetlerin herhangi bir aşamasında ne özel dedektiflik bürosu ne de hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar üçüncü kişilere açıklama yapamazlar, bilgi veya belge veremezler. Aksi halde sözleşme ihlal edilmiş olacağından, cezai yaptırımlar devreye girebilir.

Özel dedektifler bu koşullarda aldıkları hizmetleri yerine getirebilmeleri için, talep edilen araştırmanın özelliklerine uygun ve çalışmalarını yönlendirecek ve kolaylaştıracak her türlü bilgiyi, hizmeti talep eden kişiden isteme hakkı bulunmaktadır. Neticede hem bu bilgiler hem de araştırmalar sırasında elde edilen bilgiler gizlilik taahhüdü altındadır.

Özel dedektif müşteri ile durum değerlendirmesi yaparak çalışmalara başlayacak, bir çalışma yöntemi tespit edecek ve kaynaklarını planlayacaktır. Bunun için de elinde yeterli bilgi olmak zorundadır. Çeşitli risklerin ve çatışmaların üstesinden gelebilmek için de bu bilgilere ihtiyacı olacaktır.

Özel dedektiflerin, hizmet talep eden kişi veya kuruluşlardan alacakları bilgi ve belgeler, aynı zamanda istenen araştırmanın yasal düzenlemeler açısından uygun olup olmadığını göstermesi açısından da önemlidir.

Bu arada unutulmaması gereken bir nokta daha var. Özel dedektiflik bürolarının çalışmaları sonunda elde edilen bilgi ve belgeler mevcut yasalar tarafından delil olarak kabul edilmeyen, ancak mahkemelerin karar aşamasında kullandıkları ve onların hızlı ve daha güvenilir karar vermelerini kolaylaştıran bulgulardır. Bu yüzden hizmet talep müşteriler, mutlaka özel dedektiflerden belge vermelerini isteyemezler.

Dedektifler genelde tek başlarına çalışırlar ve çalışma saatleri düzenli değildir. Zaman zaman stresli bir çalışma temposunda olurlar. Talep edilen araştırmanın niteliğine göre, suçlu ile yüzleşme riski her zaman vardır. Bu yüzden daima uyanık olmak ve riskli durumlarla başa çıkmak zorundadır. Elindeki bilgiler ne kadar sağlıklı ve güvenilir ise özel dedektifler bu durumlarda o kadar sorun yaşamazlar.

Özel dedektiflerin müşterilerden hangi bilgileri isteyebileceği konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler