Özel Dedektif Nasıl Olunur?

Özel Dedektif Nasıl Olunur?

Özel dedektiflik mesleği özellikle 2000’li yıllardan itibaren daha cazip bir hal almaya başlamıştır. Gerçi ülkemizde özel dedektiflik çalışmalarının geçmişi öyle çok gerilere gitmez. Bugün anladığımız anlamda özel dedektiflik faaliyetleri 1980’li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bunda özellikle bu yıllardaki liberlalleşme hareketleri, dışa açılma, ekonomide alınan radikal kararlar etkili olmuştur büyük ölçüde.

Özel Dedektif Nasıl Olunur?

Ama bugüne geldiğimizde özel dedektif nasıl olunur sorusuna kesin bir cevap vermek kolay değildir. Bunun baş sorumlusu, 1994 yılından beri bir özel dedektiflik yasası çıkaramayan Meclis’tir. Çünkü 1994 yılında kabul edilen ancak zamanın Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen bu yasa bir daha ele alınabilmiş olsaydı, bugün bir özel dedektifte ya da bir özel araştırma görevlisinde aranması gereken nitelikler, özel dedektif olmanın koşulları, dedektiflik mesleğinin nitelikleri, kapsamı, sınırları, denetimi, yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmış olurdu. Yasa çıkmamıştır ama özel dedektiflik mesleği bunca yıldır yapılmaktadır.

Bir özel dedektiflik yasası olmasa da bu faaliyetler, Anayasa başta olmak üzere medeni kanun, ticaret kanunu, borçlar kanunu ve ceza kanunu gibi mevcut yasal düzenlemelerin uygulanabilir hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Belki bu noktada bahsedilmesi gereken tek resmi dayanak, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği’dir. Gerçekten de dernek tarafından hazırlanan bu yönetmelik mesleğin etik ilkeleri ve çalışma esaslarına yönelik önemli hükümler taşımaktadır.

Gelelim özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin bu mesleğe nasıl katıldıkları konusuna. İşin doğrusu ülkemizde özel dedektif ve özel araştırma görevlisi yetiştiren bir üniversite veya yüksek okul yoktur. Gerçi Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bu yönde çalışmaları yok değil. Dernek zaman zaman üniversitelerde ve yüksek okullarda bu mesleği tanıtmak, gençlerin bu mesleğe ilgisini çekmek ve bu mesleğe katılımı özendirmek amacı ile toplantılar ve seminerler düzenlemekte ve konferanslar vermektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda özel dedektiflik ile ilgili ders konularının üniversitelerin öğretim programına girmesi için de sürdürülmektedir. Bir ölçüde bu konuda yol da alınmıştır. Örneğin Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü açılmıştır ve burada eğitimli personel yetiştirilmektedir. Aynı şekilde Uludağ Üniversitesi’nde de buna benzer bir bölüm kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri, kişi veya kuruluşların çeşitli taleplerine dayanılarak, çeşitli donanımlar kullanmayı, internet ve bilgisayar ağlarından yararlanmayı veya farklı yollardan deliller toplamayı gerektiren çok özel hizmetlerdir. Bu nedenle de bu işi yapacak kişilerin çok donanımlı olmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.

Bugün daha çok resmi güvenlik kuruluşlarından, jandarmadan veya milli istihbarat  teşkilatından emekli olan kişiler özel dedektiflik mesleğini yapmaktadır. Yakında üniversitlerde bu mesleğin eğitimini almış kişiler bu mesleğe katılacaklardır.

Nasıl özel dedektif olunduğu konusunda daha farklı bilgileri, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler