Özel Dedektif Neden Referans Vermez?

Özel Dedektif Neden Referans Vermez?

Profesyonel özel dedektiflik firmaları, kendilerinden bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara hizmet vermeye başlamadan önce mutlaka bir sözleşme yaparlar. Sözleşme yapmadan işe koyulan özel dedektiflik firmalarına her zaman şüphe ile yaklaşmak gerekir. Sözleşme yapmak, önce talep edilen hizmetin kapsamını anlamak açısından hem de verilecek hizmetin koşullarını ve yöntemini belirlemek açısında son derece önemlidir. Bir kere müşteri ne tür bir hizmet beklemektedir, bu önemlidir. Çünkü mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde suç kabul edilecek herhangi bir araştırma veya hizmet talebinin kabul edilmemesi gerekir. Ayrıca özel dedektiflik firmasının talep edilen hizmet için takip edeceği yöntemin ve kullanacağı ekipmanların belirlenmesi açısından sözleşme yapmak önemlidir.

Özel Dedektif Neden Referans Vermez?

Ama yapılacak sözleşmenin en önemli maddesi gizlilik maddesi olacaktır. Profesyonel özel dedektiflik firmaları yaptıkları hizmet sözleşmesine genelde şuna benzer ifadeler koyarlar: Verilen hizmetler tamamen ve kesinlikle gizli tutulur. Ödel dedektiflik firmsaı, ne hizmet talep eden kişi veya kuruluş hakkında ne de talep edilen hizmetin tanımı ve kapsamı konusunda, hiçbir kimseye hiçbir şekilde bilgi vermeyecek, verilen hizmetten bahsetmeyecek ve hizmetin verilmesini tehlikeye sokacak hiçbir davranışta bulunmayacaktır. Bu konularda kesinlik basın ve yayın organlarına demeç vermeyecek, açıklama yapmayacaktır. Aksi halde böyle bir durum sözleşmenin feshedilmesi için haklı neden kabul edilir ve gerekli durumlarda özel dedektiflik firması aleyhine yasal takibe geçilebilir.

İşte bu nedenle profesyonel çalışan özel dedektiflik firmaları, hizmet verdikleri kişi ve kuruluşları referans olarak dahi gösteremezler. Çünkü hizmet tamamlanmış ve sözleşme koşulları yerine getirilmiş olsa bile özel dedektiflik firmalarının bu gizlilik taahüdü geçerli olmaya devam eder.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da müşterileri ile sözleşme yapmaya ve söz konusu gizlilik taahhüdüne riayet etmeye özen göstermektedir. Ayrıca şirketimiz, bu özenini kanıtlayacak şekilde firma bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur. Bu sistem, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, müşterilerimiz ile ilgili her türlü bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye yardımcı olmaktadır. Şirketimiz aynı zamanda bu sistem sayesinde, bilginin korunmasına yönelik risklerin varlıklarını tespit etmekte ve bu riskleri ortadan kaldıracak önlemleri zamanında almaktadırlar. Şirketimiz bu sistemi kurduktan ve çalışır hale getirdikten sonra bir akreditasyon kuruluşuna başvurmuş ve gerekli denetim çalışmaları sonrasında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren özel dedektiflik firmaları içinde çok azı bu belgeye sahiptir. Bu belge, şirketimizin ve çalışanların, her türlü bilgi varlıklarının gizliliğine, bütünlüğüne, erişebilir ve kullanılabilir olmasına önem verdiğini belgelemektedir. Bu bilgilere firma içinde sadece dahi sadece yetkisi olan çalışanlar ulaşabilmektedir.

Özel dedektiflik firmalarının neden referans veremedikleri hakkında daha farklı bilgileri, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından her zaman alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler