Özel Dedektif Nedir?

Özel Dedektif Nedir?

Özellikle gençler arasında özel dedektiflik mesleğine olan ilgi artıyor. Özel dedektiflik mesleğinin kitabi tanımına bakılırsa, profesyonel yöntemler kullanarak, görünen şeylerin görünmeyen yüzlerini, bilinen şeylerin bilinmeyen yönlerini, en ince detaylara kadar inerek araştırıp, sonuçlarını elle tutulur kanıtlarla ortaya çıkarma işine özel dedektifllik denmektedir. Dedektiflik mesleğinde, kendi içinde uzmanlaşma dallarına göre ayrıma gidilebilir. Örneğin resmi dedektifler sadece kamu adına çalışırlar ve devlet görevlisi olarak bu mesleği yaparlar. Örneğin polis teşkilatı içinde, veya ordu içinde ya da devletin resmi istihbarat birimlerinde görev yapan dedektifler bu gruba girer. Adli dedektifler yine devletin resmi kuruluşları içinde asayişi sağlama, suça yönelik davranışları önleme, adli konular ve kriminoloji alanlarında görev yaparlar.

Özel Dedektif Nedir?

Özel dedektifler üçüncü gruba girmektedir. Bu yönde bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile, bir sözleşmeye dayanarak ve ücreti karşılığında özel dedektiflik veya özel araştırma hizmeti veren profesyonel kişiler, özel dedektiflerdir. Özel dedektiflik hizmetleri hem bir kamu hizmeti olması hem de kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması açısından hassas bir konudur. Kişi hak ve hürriyetleri yanında, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti, anayasa tarafından güvence altına alınan konulardır. Özel dedektifler, kişi veya kuruluşların mağduriyetlerini önlemek için, onlardan aldıkları yetkiye dayanarak bu hizmeti vermektedir.

Bu nedenle, mevcut yasal düzenlemelerin sınırlarını geçmeden bu hizmeti vermek zorundadırlar. Aksi halde ne verilen hizmetin yasal bir dayanağı olur, ne de bu yoldan elde edilecek bilgi ve belgeler mahkemelerde delil olarak kabul edilir.

Özel dedektifler bu çalışmaları ile aynı zamanda devletin resmi güvenlik birimlerine destek vermiş olmakta ve onların iş yükünü hafifletmiş olmaktadır. Ancak burada bir gerçek var. Ülkemizde henüz bir özel dedektiflik yasası çıkarılmamış olması yüzünden bu mesleğin, kriteleri belirlenmiş, çalışma esasları düzenlenmiş, sorumluluk ve yükümlülükleri net olarak ortaya konmuş değildir. Bir bakıma “de facto” olarak bu meslek yürütülmektedir. Herşeye rağmen özel dedektiflilerin bu çabaları sonucunda, mahkemelerde davalar daha kısa sürede sonuçlanmakta ve kişi ve kuruluşların mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olmaktadır.

Bu çerçevede şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bir yandan bu alandaki mesleki faaliyelerini sürdürürken, bir yandan da özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi için elinden geleni yapmaktadır. Şirketimiz, 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin ilk üyelerinden biridir. Bütün çalışmalarında dernek tarafından çıkarılan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esaslarına uymaktadır.

Ülkemizde özel dedektiflik hizmetleri, derneğin bu yönetmeliği, uluslararası meslek standartları ve mevcut yasaların dedektiflik mesleğini ilgilendiren yönleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Kişi veya kuruluşlar tarafından yapılan hizmet talepleri, vekalet yasaları kapsamında ele alınmakta ve ahlaki ve yasal dayanağı açısından değerlendirilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalar, halka açık yerlerde ve açık bilgi kaynaklarından faydalanarak yapılmaktadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler