Özel Dedektif Ön Görüşme Ücretleri

Özel Dedektif Ön Görüşme Ücretleri

Özel dedektiflik firmalarını ve özel araştırma kuruluşlarını çatısı altında toplayan bir özel dedektifler odası yoktur. Belki olsaydı özel dedektiflik hizmetleri için de bir tarife hazırlanmış olabilirdi. Bugün için ülkemizde faaliyette olan özel dedektiflik firmalarının standart bir ücret tarifesi bulunmamaktadır. Bu nedenle talep edilen özel dedektiflik hizmeti karşılığında ücret, hizmeti talep eden kişi veya kuruluş ile özel dedektiflik firması arasında karşılıklı görüşme ile tespit edilmektedir. Bu durumda da ücret belirlenirken birçok faktör gözönünde bulundurulur. Peki nedir bu faktörler?

Özel Dedektif Ön Görüşme Ücretleri

Birinci faktör talep edilen takip ve araştırma hizmetinin çeşidi ve böyle bir hizmetin verilmesinde kullanılacak özel ekipmanların çeşitliliğidir. Örneğin çocuk takibi, öğrenci takibi veya kötü alışkanlıkların takibi çalışmaları, bir casus yazılım araştırması, böcek cihazlarının araştırılması ya da gizli kamera araştırmasından daha düşük ücretli olabilir.

Ücreti belirleyen ikinci faktör talep edilen hizmetin nitelik ve koşullarıdır. Örneğin bir eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep edilmişse, takip edilecek olan eşin çok fazla yolculuk yapıyor olması, lüks bir yaşam şekli sürmesi, ev ve işin dışında renkli bir sosyal yaşam sürüyor olması mutlaka takip çalışmalarının maliyetini de yükseltecek ve daha yüksek ücret talep edilebilecektir.

Ücret tespit edilirken, talep edilen hizmetin sadece il sınırları içinde olması veya olmaması da önemli bir faktördür. Bu durumda özel dedektifler yeri geldiğinde şehirlerarası yolculuklar yapacağından, verilecek hizmet için daha yüksek ücret talep edilecektir.

Talep edilecek ücreti etkileyen bir başka faktör takip ve araştırma çalışmalarının kaç gün süreceğidir. Çok kısa sürede tamamlanabilecek bir çalışmanın ücretinin, uzun vakit alacak bir çalışmanın ücreti ile aynı olması beklenemez.

Buna benzer şekilde, takip ve araştırma çalışmalarında görevlendirilecek özel dedektif ve özel araştırma görevlisi sayısı da talep edilecek ücreti etkileyen bir faktörüdür. Firma hizmete ne kadar kaynak ayrırıyorsa maliyeti o oranda yükselecektir.

Nihayet takip ve araştırma çalışmalarında kullanılacak araç ve gereçler de talep edilecek hizmet bedelini yükseltecektir. Özellikle teknoloji ağırlıklı araçların kullanılacağı bir özel dedektiflik hizmetinin fiyatı kaçınılmaz olarak yüksek olmaktadır. Çünkü özel dedektiflik firmaları bu araçları almak için önemli bir yatırım yapmak zorundadır.

Özel dedektiflik firmalarının hemen hemen hepsi yapılacak ön görüşme için bir ücret talep etmektedir. Bu ücret de firmanın kendi belirlediği bir rakamdır. Eğer sözleşme yapılmazsa firmadan sadece görüş alınmış olmaktadır. Bir anlamda danışmanlık hizmeti verilmiş olmaktadır. Bu nedenle de ön görüşme ücreti talep edilir. Ancak görüşme sonrasında hizmeti koşullarında anlşama sağlanır ve bir sözleşme yapılırsa, genel olarak ön görüşme ücreti alınmaz.

Özel dedektiflik hizmetleri ücretlerinin nasıl tespit edildiği ve ön görüşme ücretinin ne kadar olduğu konusunda fikir almak için şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarına müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler