Özel Dedektif Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel Dedektif Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel dedektiflik mesleği yıllardır fiilen yapılmaktadır. Ancak bu mesleğin gerektiği şekilde bir standarda kavuşturulması, ilkelerinin ve çalışma koşullarının tespit edilmesi, mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esas ve yöntemlerinin belirlenmiş olması büyük bir ihtiyaçtır.

Özel Dedektif Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle özel dedektiflik yasasının çıkarılması konusunda özel dedektiflik büroları, özel araştırma kuruluşları, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği ve bir takım sivil toplum kuruluşları çaba göstermektedir. Daha hala bu çabalar meyve vermemiştir ama özel dedektiflik mesleği, en azından bu sektörde faaliyet gösteren firmaların uygulamaları ile bir şekil almıştır.

Şimdi çeşitli kuruluşların uygulamaları ve kriterleri ışığında, özel dedektiflik mesleğine girecek kişilerin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde toparlamaya çalışalım:

Bir kere özel dedektif olabilmek için, Türk vatandaşı olmak gerekmektedir. Bu konu özel dedektiflik yasa taslağında da yer almaktadır.

İkinci önemli nokta eğitimdir. Sadece okur yazar olmak bu meslek için yeterli değildir. Hatta lise mezunu olmak bile yeterli görülmemektedir. İşin aslına bakılırsa, özel dedektiflik yasa taslağında üç yıllık bir yüksek okulu bitirmiş olmak yeterli görülmüştür. Buna rağmen mevcut özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, işe alacakları özel dedektiflerin ve araştırma görevlilerinin en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmalarını şart koşmaktadır.

Yasa taslağında yaş ile ilgili bir sınır getirilmemiş olmasına rağmen uygulamada dedektiflik firmalarının en az 25 yaşında olmak kriterini uyguladıkları görülmektedir.

Yasa taslağında, devlette emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapanlardan veya Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıl görev yapanlardan ya da Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışanlardan emekli olanların veya kendi isteği ile ayrılmış olanların da özel dedektif olabileceklerine dair hükümler yer almaktadır. Ayrıca mülki idare amirliği yapanlar veya en az on beş yıl boyunca hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapmış olanların da özel dedektif olabilecekleri açıklanmıştır.

Ancak bu yasa taslağına yapılan değişiklik önlerilerinde bu krieterlere gerek duyulmamıştır. Bunun yerine, taslakta da yer alan ve özel dedektiflik yapmaya engel bir durumun bulunmaması yeterli görülmüştür. Bu durumların başında da taksirli suçlar ve belli suçlar dışında ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmak gelmektedir.

Ayrıca daha sonra affedilmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlardan, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartan bir suçtan, ya da kaçakçılık, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa çıkarmak suçlarından hükümlü olanlar ile disiplin suçu işleyen ve devlet memuru olma niteliğini kaybeden kişiler de özel dedektiflik mesleğine kabul edilmeyecektir.

Özel dedektif seçiminde dikkat edilmesi gereken koşullar konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti de almak isterseniz, vakit geçirmeden şirketimize geliniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler