Özel Dedektif Tutmanın Faydaları

Özel Dedektif Tutmanın Faydaları

İnsanlar ve kuruluşlar, hep birbirleri ile ilişki durumundadır. Bu ilişkiler yumağı zaman zaman çeşitli anlaşmazlıklara ve yanlış anlamalara yol açabilir. Bu tür durumlarda kişi ve kuruluşlar öncelikle ellerindeki kanıtlarla kendi aralarında bu sorunu gidermeye çalışırlar.

Özel Dedektif Tutmanın Faydaları

Ellerinde bir kanıt yoksa kendi imkanları ile araştırmalara girişirler ve bir takım deliller elde ederek iddialarını ispatlamaya çalışırlar. Ancak sorunlar her zaman bu kadar kolay çözümlenemez. O zaman araya devletin, polis, asker, jandarma, istihbarat birimleri ve benzeri kolluk güçleri girer. Bu yoldan iddialar ve savunmalar raporlanır ve iş mahkemelere kadar uzayabilir.

Ancak yine de devletin kolluk güçlerinin yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Yeterli bilgi ve belgeler toplanmadığı için, karar vermeye esas olacak yeterli kanıtlar elde olmadığı için, mahkeme süreçleri ya gittikçe uzar, ya da istenmeyen bazı durumlarda yanlış kararlar alınabilir.

Özel dedektiflik hizmetlerine duyulan ihtiyaç bu tür gereksinimlerden doğmuştur. 1980’lerin başında başlayan özel dedektiflik faaliyetleri, 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin (kısa ismi ile Özel Dedektifler Derneği) kurulması ile birlikte daha sistematik bir yapıya kavuşmuştur. Ortada hala bir özel dedektiflik yasası bulunmadığı için, derneğin hazırlayıp yayınladığı Özel Dedektifler Derneği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği, özel dedektiflik bürolarının, faaliyetleri sırasında esas aldıkları en önemli kaynaktır.

Özel Dedektifler Derneği, özel dedektiflik faaliyetlerinin bir meslek olarak tanınmasını sağlamıştır. 1994 yılında Meclis’e sunulan ancak kabul edilmeyen özel dedektiflik yasa taslağını yeniden ele alarak bu yasanın çıkması için çabalamaktadır.

Mesleğe katılımı özendirmek ve hızlandırmak amacı ile üniversitelerde özel dedektiflik konusunda seminerler ve konferanslar vermektedir. Bu arada Özel Dedektifler Derneği, ülkemizde ilk defa, Kocaeli ve Uludağ Üniversiteleri’nin, özel dedektiflik derslerini ders programlarına almalarını sağlamıştır.

Bütün bu çabalar özel dedektiflik hizmetlerinin bir düzen içinde yapılması ve mesleğe duyulan güvenin arttılması için önemlidir. Bu nedenle yukarıda açıklanan nedenlerle bir özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyulan her aşamada özel dedektif tutmanın faydası çok fazladır.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, daha çok devlette güvenlik ve asayiş müdürlüklerinde çalışan ve kendi istekleri ile ayrılan veya emekli olan kişilerden meydana gelmektedir. Bu kişiler uzun yıllar resmi kuruluşlarda suç, suçlu, savunma ve güvenlik konuları ile ilgili hizmet verdikleri için, özel dedektiflik mesleğine de kolayca uyum sağlamakta ve başarılı olmaktadır.

Bu yüzden bu kişilerin deneyimlerinden faydalanmak, anlaşmazlıkların çözümünde hızlı yol almak ve doğru çözüme ulaşmak anlamında en büyük imkandır.

Özel dedektif veya özel araştırma görevlisi tutmanın faydaları konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, vakit geçirmeden şirketimize gelin. Hem bu konularda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz en güvenilir hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler