Özel Dedektif Ücret Belirleme

Özel Dedektif Ücret Belirleme

Her fırsatta bir özel dedektiflik yasasının çıkarılmamış olması eleştirilmektedir. Bir yandan özel dedektiflik mesleği gelişirken, özel dedektiflik takip ve araştırma hizmetlerine olan talep yükselirken ve hergün yeni özel dedektiflik ihtiyaçları ortaya çıkarken bu yasanın çıkarılmamış olması büyük eksikliktir. 1994 yılında, ilk yasa tasarısı Meclis’te görüşülüp kabul edilmiştir ama dönemin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamıştır. Bir daha da ne yazık ki taslak Meclis’te görüşülme imkanı bulamamıştır.

Özel Dedektif Ücret Belirleme

2006 yılında kurulan ve hemen faaliyetlerine başlayan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin ilk çalışmalarından biri bu yasa taslağını ele almak ve üzerinde çalışmak olmuştur. Bu çalışmalarda yeni bir özel dedektiflik yasa tasarısı ortaya çıkmıştır. Ancak derneğin bütün çabalarına rağmen bu taslak hala yasalaşmış değildir.

Özel dedektiflik yasasının çıkmamış olması, bu mesleğin daha fazla gelişmesinin önünde ciddi bir engeldir. Çünkü ne bu mesleğe girecek özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin sahip olması gereken nitelikler belirlenmiştir ne de bu mesleğin çalışma ilkeleri ve prensipleri belirlenmiştir. Ayrıca özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının kurulma ve çalışma esasları da belirlenmiş değildir. Daha önemlisi bu firmaların nasıl denetleneceğine ve kontrol altında tutulacağına yönelik esaslar da ortada yoktur.

Yasal anlamda bütün bu belirsizlikler, mevcut diğer yasal düzenlemelerin, özel dedektiflik mesleğine uygun yönleri çerçevesinde kapatılmaktadır. Özel dedektiflik faaliyetleri, Anayasa başta olmak üzere ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve diğer hukuksal düzenlemeler içinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Bir de işini doğru yapmaya çalışan profesyonel özel dedektiflik frmaları ve özel araştırma kuruluşları, dernek tarafından hazırlanan ve yayınlanan Dedektiflik Mesleği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun hizmet vermektedir.

Bu yasal boşluk içinde doğal olarak bir oda teşkilatlanması da yoktur. Bunun olmaması en fazla, verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretler için bir tarife eksikliği yaratmaktadır. Özel dedektiflik hizmetleri için belirlenmiş bir ücret tarifesi yoktur.

Bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları kendi büyüklükleri, personel ve teknik altyapı olarak güçleri, piyasadaki imajları, rekabet imkanları ve ülke çapında yaygınlığına bağlı olarak talep edecekleri ücretleri kendileri belirlemektedir. Ya da hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Böyle olması özellikle küçük firmaları rekabet açısından zorlamaktadır.

Talep edilen ücreti etkileyen diğer kriterler arasında talep edilen hizmetin türü, niteliği, kapsamı, koşulları, takip veya araştırma yapılacak alan, hizmet verilecek gün sayısı ve çalışma için görevlendirilecek özel dedektif ve özel araştırma görevlisi sayısıdır.

Özel dedektiflik hizmetleri için ücret belirleme konusunu, istediğiniz her zaman şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz. Bir şekilde özel dedektiflik hizmeti talep edilecekse şirketimiz her türlü kolaylığı göstermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler