Özel Dedektife Hangi Konular Söylenmelidir?

Özel Dedektife Hangi Konular Söylenmelidir?

Ülkemizden, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin üye olduğu Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının uymak zorunda oldukları etik kuralları tespit etmiştir. Bu etik kurallar arasında en önemlileri, yasal düzenlemelere uygun davranmak, sorumlu ve hesap verebilir olmak, dürüst ve doğru hizmet vermek, hizmet verirken tedbirli ve özenli davranmak, herkese eşit davranmak, taraflar arasında çıkar çatışması yaşandığında taraf olmamak, davranışlarında tutarlı olmak, hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlara karşı saygılı olmak ve en önemlisi bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem vermektir.

Özel Dedektife Hangi Konular Söylenmelidir?

Hala özel dedektiflik yasası çıkarılamadığı için, günümüzde özel dedektiflik faaliyetlerinde bu etik kurallar büyük önem taşımaktadır. Özellikle özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin temel sorumluluğu, bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına özen göstermektir.

Hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar açısından en fazla endişe duyulan nokta budur. Özel dedektiflik firmaları, zaten bir hizmet talebinin detayları görüşülürken ve bir hizmet sözleşmesi yapılırken, bir takım gizli bilgi ve belgelere sahip olacaktır. Ancak asıl önemlisi çalışmalar sırasında bundan daha fazla bilgi ve belge özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin eline geçecektir. Bu nedenle hizmet talep edenler açısından bütün bunların gizli tutulması ve hiçbir nedenle ve hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekir. Hizmet talep eden kişi veya kuruluşların kim olduklarına dair, talep edilen hizmetin kapsamı ve boyutlarına dair ya da bulguların nitelikleri ve içeriklerine dair hiçbir bilgi kamu oyuna açıklanmamalı, ilgili veya ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır.

Bu kapsamda hizmet talep eden kişiler açısından bir endişe her zaman vardır. Acaba hizmet kapsamında hangi bilgiler özel dedektiflere verilmeli ve biginin ne kadar açıklanmalıdır? Diğer taraftan, özel dedektiflerin bir hizmeti doğru ve tam olarak verebilmesi için de bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşların, talep edilen hizmete yönelik bütün ayrıntıları vermesi gerekmektedir. Aksi halde sağlıklı bir sonuç elde edilemeyecektir. Bu neden özel dedektifler, talep edilen hizmeti verebilmeleri için, çalışmalarını yönlendirecek olan ve hizmetin niteliklerine uygun her türlü bilgiyi talep etmek zorundadır. Bu paralelde müşteriler de, çalışmaları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri teslim etmek zorundadır.

Ayrıca, özel dedektifler çalışmaları sırasında bir takım risklerle karşılaşabilirler. Bu durumları atlatmaları, ellerinde bulunacak bilgi ve belgelere ve içeriğine bağlıdır. Bu bilgiler sağlıklı ve güvenilir olduğu ölçüde özel dedektifler daha az sorun yaşarlar.

Kısaca özel dedektiflere, onların işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak ve riske girmeden işlerini yapabilecek ölçüde bilgi ve belge verilmelidir. Bundan fazlasını vermenin gereği yoktur. Unutmamalıdır ki profesyonal özel dedektiflik firmaları, bu arada şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, hizmetin başında bir sözleşme yapmaktadır ve bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusunda taahhüt vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler