Özel Dedektifin Yararları

Özel Dedektifin Yararları

Henüz kabul edilmemiş olan özel dedektiflik yasa taslağına göre, özel dedektifler Özel Dedektiflik Kurulu’nun kararı ile dedektiflik mesleğine kabul edileceklerdir. Ancak kendilerine özel dedektiflik ruhsatı verilirken, Özel Dedektiflik Kurulu’nun başkan ve üyeleri önünde bir yemin etmeleri istenecektir. Bu yemin metnine göre, özel dedektifler, yasalara, ahlaka, dedektiflik mesleğinin onuruna ve kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

Özel Dedektifin Yararları

Bugün hala bu yasa çıkmadığı için ortada ne Özel Dedektiflik Kurulu vardır, ne ruhsat alma prosedürü, ne de yemin. Ancak herşeye rağmen mevcut özel dedektiflik büroları ve çalışanları, bugüne kadar gösterdikleri faaliyet yöntemleri ile yine de bu ilkeler doğrultusunda hareket hareket etmektedir. Aksi halde dedektiflik mesleği bu kadar gelişme göstermez ve ihtiyaç sahibi kişi ve kuruluşlar bu mesleğe güven duymazlardı.

Özel dedektifler ve yanlarında çalıştırdıkları özel araştırma görevlileri, kişi ve kuruluşların yararına olmak üzere esas olarak şu hizmetleri vermektedir:

  • Aile içinde eşlerin veya aile bireylerinin, aile birliğine zarar verecek davranışlara veya kötü alışkanlıklara sahip olup olmadıklarının araştırılması
  • Kaybolmuş veya adresi bulunamayan kişilerin aranması, bulunması ve adreslerinin tespit edilmesi
  • Çalınmış veya kaybolmuş malların bulunması
  • Korunması talep edilen kişi ya da kuruluşlara ait bina, tesisat veya malların korunmasının sağlanması
  • Özel Güvenlik Teşkilat kanunu kapsamına giren kuruluş ve tesislerin güvenliklerinin sağlanması
  • Ticari bir işletme, fabrika, firma, üretim tesisi ya da benzeri çeşitli işyerlerinde çalışan her seviyedeki personelin, dürüst olup olmadıklarının, güvenilir olup olmadıklarının, işverene karşı tutum ve davranışlarının, çalıştıkları kuruluş aleyhine başka kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının araştırılması
  • İnsanların girip çıkmasına açık her türlü büyük mağaza, acente, süpermarket ve işyerlerinde çalışanların ve bu yerlere girip çıkan kişilerin, hırsızlık yapıp yapmadıklarının ya da mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar verip vermediklerinin izlenmesi ve zararlı davranışların önlenmesi
  • Kendileri hakkında icra takibi yapılan kişi veya kuruluşların sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallarının ve bunların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının araştırılması
  • Bu sayılanlar yanında, hukuki destek, aile hukuku, fikri mülkiyet hakkı, kaza, şantaj, sahte muhasebe, dolandırıcılık, sahtekarlık, iz bulma ve bunlara benzer çeşitli araştırmaların yapılması

Bu sayılan konular genel olarak özel dedektiflik çalışmalarının yararlarını ortaya koymaktadır. Dikkat edilirse bütün bu sayılan durumlarda belli bir birikim ve deneyime ihtiyaç vardır. Özel dedektifler ve araştırma görevlileri bu özellikleri ile talep edilen araştırma ve çalışmaları kısa sürede sonuçlandırabilmektedir.

Unutmamak gerekir ki, özel dedektifler ve araştırma görevlileri, halka açık yerlere, bu yerlerin açık olduğu saatler içinde girmeye ve bu işyerlerine gelen üçüncü kişiler ile ilgili bilgi toplamaya, bu yerlerde çalışan her seviyedeki kişileri, bu yerlerin yetkili yöneticilerini ve işyeri sahiplerini sorgulamaya yetkileri vardır. Ancak bu kişileri ifade almak üzere bürolarına çağıramazlar ve zor kullanamazlar.

Özel dedektifin yararları konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız hemen şirketimize gelin. Bu arada bir özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç varsa, şirketimiz çalışanları her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler