Özel Dedektifler Derneği

Özel Dedektifler Derneği

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, ya da kısa ismi ile Özel Dedektifler Derneği 2007 yılında kurulmuştur. Ülkemizde özel dedektiflik faaliyetlerinin geçmişi çok uzak değildir. Bu alanda ilk çalışmalar 1980’li yıllarda başlamıştır denilebilir. Ama kısa sürede özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri talep görmeye başlamış ve kişilerin ve ticari kuruluşların ortaya çıkan yeni ihtiyaçları doğrultusunda da özel dedektiflik mesleği gelişmeye başlamıştır. Böyle olmasında, güdülen ekonomi politikaları ve dünyadaki küreselleşme hareketleri de etkili olmuştur.

Özel Dedektifler Derneği

Ama özellikle 2000’li yıllardan itibaren bu mesleğe olan ilgi daha belirgin şekilde artmıştır. Bu ilgi, hem kişi ve kuruluşların özel dedektiflik ihtiyaçlarının çeşitlenmesi anlamında hem de bu mesleği yapmak isteyenlerin çoğalması anlamında artmıştır. Özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve internetin gittikçe genişleyen kullanımı da çok sayıda özel dedektiflik bürolarının ve özel araştırma kuruluşlarının açılmasına neden olmuştur.

Bu gelişmeler paralelinde, 2007 yılında, bütün bu firmaları bir çatı altında toplamak, özel dedektiflik faaliyetlerinin belli çalışma prensiplerini ve etik kurallarını tespit etmek ve bu anlamda özel dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur.

Özel Dedektifler Derneği, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için de ilk iş olarak, mesleğin yasal dayanağını teşkil edecek olan ama 1994 yılında beri bir türlü çıkmayan özel dedektiflik yasa taslağını ele almıştır. Bu kapsamda Meclis’e yeniden görüşülmek üzere geri gönderilen yasa tasarısı yeni baştan incelenmiş ve bir takım öneriler hazırlanmıştır.

Özel Dedektifler Derneği, hemen her fırsatta, bu yasanın çıkarılması konusunda kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Çünkü özel dedektiflik mesleğini sorumluluk duyugusu ve ciddiyetle yapmaya çalışan firmalar yanında, belki bir o kadar da sahte ve korsan özel dedektiflik firmaları açılmıştır. Bu tür sorumsuz firmaların bir kısmı, bir suç örgütü gibi çalışmakta ve özel dedektiflik hizmeti bekleyen kişi ve kuruluşları, tehdit ederek veya şantaj yaparak dolandırmaktadır.

Meclis’te de, kişilerin haberleşme özgürlüklerine ve özel yaşamın gizliliğine yönelik müdahalelerin belirlenmesine ve önlem alınmasına yönelik bir çalışma yapmak için 2013 yılında Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon da çalışmaları sonucunda aynı eksikliği dile getirmiş ve hazırladığı raporun sonuç bölümünde dedektiflik kurumunun yeniden Meclis gündemine taşınması, özel dedektiflik mesleğinin yasal bir zemine oturtulması ve mesleki standartların tespit edilmesi istenmiştir.

Özel Dedektifler Derneği de sorumluluk duygusu ile bu yasanın çıkması yönünde gayret sarfetmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, faaliyetleri sırasında hiçbir derneğe bağlı kalmamakta, ancak bu mesleğin gelişmesi yönünde yapılan her türlü olumlu çalışmayı desteklemektedir.

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği ve bu derneğin çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına her zaman danışabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler