Özel Dedektifler Nasıl Çalışır?

Özel Dedektifler Nasıl Çalışır?

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri aslına bakılırsa önemli bir hizmet vermektedir. Kişi ve kuruluşların endişlerini gidermeye ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadrlar. Özel dedektifller bir güvenlik görevlisi, polis veya jandarma değildir. Devletin resmi güçleri bu kişilerin ellerinde yoktur. Gerçi özel dedektiflik firmalarının hemen hem hepsinde, emniyet birimlerinden, jandarmadan veya milli istihbarat teşkilatından emekli olan veya gönüllü olarak bu mesleği bırakan kişiler çalışmaktadır. Ama artık emekli oldukları için bu hizmeti özel sekötörde vermekte ve ellerine suçluları yakalamak veya tutuklamak gibi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Çok çeşitli alanlarda özel dedektiflik ve özel araştırma hizmeti verirlerken bir ücret alırlar ve bu ücret karşılığında, bu hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlara bilgi ve belge temin etmeye çalışırlar.

Özel Dedektifler Nasıl Çalışır?

Profesyonel özel dedektifler, faaliyetleri sırasında eğer bir suç işlendiğine ikna olurlarsa bu durumda ellerindeki delilleri devletin resmi güvenlik birimlerine vererek adaletin sağlanması yolunda önmeli bir görev de yerine getirmiş olurlar. Bunun dışında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından hazırlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği esasları doğrultusunda bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, çalışmaları sırasında elde ettikleri bütün bilgi ve belgeleri, bu hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlar dışında üçüncü kişiler ile paylaşmazlar.

Ortada bir özel dedektiflik yasası olmadığı için, sözü edilen yönetmelik çok önemli bir klavuz niteliğindedir. Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği bu yöntemeliği hazırlarken, yabancı ülkelerdeki uygulamaları ve Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından açıklanan özel dedektiflik ilkelerini dikkate almıştır. Bu yönetmelik ciddi anlamda yasal boşluğu doldurmaktadır. İşini ciddiyetle yapan bütün özel dedektiflik firmaları bu yönetmelik esaslarına uygun şekilde hizmet vermektedir.

Kısaca özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin esas işi suçluları yakalamak veya tutuklamak değil, bilgi ve belge toplamaktır. Bu işi de yine uygulamadan kabul gören etik ilkeler ve çalışma esasları doğrultusunda yapmak zorundadır.

Hiçbir özel dedektif, faaliyetleri sırasında, başta Anayasa hükümlerinin ve meslekleri ile ilgili diğer yasal düzenlemelerin dışında çıkamaz. Bütün özel dedektifler özellikle Anayasa tarafından korunan kişisel hak ve özgürlüklere uymak konusunda hasastırlar. Kişilerin özel yaşamlarına müdahale edilemez, haberleşme hürriyetlerine dokunulamaz, izinsiz olarak üstleri ve konutları aranamaz. Kamuya açık olmayan alanlarda ses, fotoğraf veya video görüntüleri alamaz. Aksi halde bu tür davranışları yaparak önce kendileri suçlu duruma düşmüş olurlar. Ayrıca bu yollardan elde edilecek bulguların yasal bir değerliliği de yoktur.

Bir özel dedektiflik yasası çıkartılmadığı için özel dedektiflik firmaları birer ticari kuruluş olarak mevcut ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve diğer hukusal düzenlemelere tabidirler.

Özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin nasıl çalıştıkları konusunda merak edilen herşeyi, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler