Özel Dedektifler Nasıl Eş Takibi Yapar?

Özel Dedektifler Nasıl Eş Takibi Yapar?

Bütün özel dedektiflik firmalarında ve özel araştırma kuruluşlarında çalışanların üzerinde önemle durdukları bir husus vardır: ne Anayasa’nın ne de ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve özel dedektiflik mesleğini ilgilendiren diğer bütün hukuksal düzenlemelerin dışına çıkmamak. Bu husus, hangi alanda özel dedektiflik veya özel araştırma hizmeti veriliyor olursa olsun böyledir. Ama sahte özel dedektiflik firmalarının buna perk aldırış ettikleri söylenemez. Ancak bunlar bizim konumuz dışındadır.

Özel Dedektifler Nasıl Eş Takibi Yapar?

Eş takibi veya aldatılma takibi hizmetlerinde de durum bu şekildedir. Özellikle Anayasa gereğince, özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti en önemli konulardır. Anayasa’ya göre herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini istemek hakkına sahiptir. İnsanların özel yaşamları ve aile yaşamları gizlidir ve bunlara dokunulamaz. Benzer şekilde hiçbir kimsenin izinsiz bir şekilde konutuna girilemez. İnsanların haberleşme hürriyetleri vardır ve haberleşmenin gizliliği esastır. Bunlar, Anayasa’nın kişisel hak ve özgürlükler kapsamında taşıdığı hükümlerdir.

Özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin eş takibi ve aldatılma takibi hizmetleri sırasında bu hükümlere aykırı hareket etmeleri suçtur. Bu şekilde elde edilecek delillerin de bir değeri yoktur.

Ceza hukuku da özel yaşama müdahale konusunu suç olarak kabul etmiştir. Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğine müdahale etmek hapis ve para cezası ile cezalandırılmaktadır. Dinlemenin ötesinde haberleşme eğer kaydedilmişse bu durumda ağırlaştırılmış ceza uygulanmaktadır. Bu tür haberleşme bilgileri yasalara aykırı şekilde kamuya açıklanmışsa bu da bir suçtur. Görüldüğü gibi ceza hukuku da kişisel hak ve hürriyetler açısında ağır cezalar öngörmektedir. Kişiler arasında konuşmalar, hiçbir şekilde dinlenemez, kaydedilemez ve özel yaşamın gizliliği ihlal edilemez. Bu bilgilerin yasalara aykırı şekilde elde edilmesi ve kullanılması da suçtur.

Bu hükümler gösteriyor ki, özel dedektifler eş takibi konusunda dikkatli olmak durumundadır. Ses ve görüntü kayıtları ancak kamuya açık alanlarda, herkesin birarada bulunduğu ortamlarda yapılırsa geçerli kabul edilmektedir. Ama kişinin yatak odasına konulacak bir ses ve görüntü cihazı ile elde edilen kanıtlar geçerli değildir, aksine bunların bu şekilde elde edilmiş olması cezayı gerektirir.

Kısaca bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, yasalara uygun şekilde faaliyet göstermek ve kanıt toplamak zorundadır. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu konuda azami dikkati göstermektedir. Yasaların suç kabul ettiği hiçbir faaliyetin içinde bulunmamaktadır. Bütün kanıtlar, yasaların öngördüğü sınırlar içinde elde edilmektedir.

Özel dedektiflerin eş takibi veya aldatılma takibi çalışmalarını nasıl yaptıkları ve hangi yöntemler ile kanıt topladıkları konusunda daha fazla bilgi almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına müracaat edebilirsiniz. Ayrıca bir eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti talep edilecekse, şirketimiz çalışanları, hızlıi kaliteli ve güvenilir hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler