Özel Dedektifliğin Tarihçesi

Özel Dedektifliğin Tarihçesi

Dünyada özel dedektiflik mesleği, ondokuzuncu yüzyıl sonlarında gelişmeye başlamıştır. Kurulan ilk özel dedektiflik bürosu, Fransa’da 1833 yılında faaliyete geçmiştir. Emekli bir asker tarafından kurulun bu şirketin ismi Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel Bilgi Bürosu’dur. İkinci özel dedektiflik bürosu ise 1850 yılında Amerika’da kurulmuştur. Bir İskoçyalı tarafından kurulan bu şirketin ismi de Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı’dır. Her iki şirket de kişilerden çok ticari firmalara hizmet etmek amacını taşıyordu. Bireysel olarak ilk özel dedektiflik talepleri 1920’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle sanayi devrimi sonrası orta tabaka halk varlıklı olmaya başlamış ve refah seviyesinin artmasına paralel olarak özel dedektiflik ihtiyaçları da belirmeye başlamıştır. Özel dedektiflik mesleğinin başlama tarihi bu yüzden 1920’li yıllar kabul edilmektedir.

Özel Dedektifliğin Tarihçesi

Kısa sürede Amerika ve Kanada’da ve ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde birçok özel dedektiflik firması faaliyet geçmiştir. Ancak ülkemizde özel dedektiflik hizmetleri daha çok 1980’li yıllarda talep görmeye başlamıştır. Bu yıllarda liberal ekonomilerin uygulanmaya başlaması, ülkemizin dışa açılmaya başlaması ve dünya ile daha fazla iletişim içine girilmesi, özel dedektiflik mesleğine olan talebi yükseltmiştir.

Bu paralelde 1994 yılında ilk özel dedektiflik yasa tasarısı hazırlanmış ve mecliste görüşülmüştür. Üstelik yasa meclisten çıkmıştır ama dönemin Cumhurbaşkanı bu yasayı veto etmiş ve bir kere daha görüşülmek üzere meclise geri göndermiştir. Ancak aradan geçen bunca yıla rağmen bu yasa bir daha görüşülememiş ve tozlu raflarda kalmıştır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, 2006 yılında kurulmuştur. Bir sonraki yıl ise 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur (kısa ismi ile Özel Dedektifler Derneği). Bu dernek kuruluşunu tamamlar tamamlamaz, özel dedektiflik yasa taslağını ele almış ve üzerinde detaylı bir inceleme yaparak yasanın çıkması yönünde resmi makamlar nezdinde çalışmalar başlatmıştır. Şirketimiz de bu yasanın çıkması yönünde derneğin çalışmalarına destek olmakta ve çaba göstermektedir.

Yasa çıkmamıştır ama bir yandan da özel dedektiflik dernekleri kurulmaya ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. Yasal boşluğun önüne geçmek amacı ile Özel Dedektifler Derneği, Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği hazırlamıştır. Derneğe üye olsun olmasın bütün özel dedektiflik firmaları bu yönetmelikte yer alan kriterlere, ilkelere ve çalışma esaslarına uymaktadır.

Özel Dedektifler Derneği aynı zamanda uluslararası alanda özel dedektiflik mesleğinde yaşanan gelişmeleri izlemekte ve çeşitli uygulamaları ve düzenlemeleri mevcut yapımıza uyarlamaktadır. Bu arada dernek, 1964 yılında Viyana’da kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’na da üye olmuştur. Ülkemiz bu şekilde Federasyon’un 22. üyesi olmuştur.

Bugünkü koşullarda ülkemizde özel dedektiflik faaliyetleri, Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. En azından özel dedektiflik yasası çıkıncaya kadar bu yönetmelik ciddi anlamda bir boşluk doldurmaktadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler