Özel Dedektifliğin Toplumda Yeri

Özel Dedektifliğin Toplumda Yeri

Ülkemizde dedektiflik hergün daha fazla ilgi çekmektedir. Her ne kadar dedektiflik mesleği bir yasal zemine oturtulamamış olsa da özel dedektiflik büroları ve Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin gösterdiği çabalar sayesinde dedektif olmanın koşulları belirlenmiş durumdadır.

Özel Dedektifliğin Toplumda Yeri

En başta dedektiflerin adli sicillerinin temiz olması gerekmektedir. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır. Yasal düzenlemeler ve ticari ilişkiler konularında bilgi sahibi olmalıdır. Teknolojik yenilikleri takip edebilmeli ve bunları kullanabilmelidir.

Kabul gören bir tanımı ile, dedektiflik profesyonel yöntemler kullanarak, bilinen durumların bilinmeyen yönlerini ya da görünen şeylerin görünmeyen yönlerini izlemek, araştırmak ve somut kanıtlarla ortaya çıkarmak işidir.

Kesin çizgilerle ayrılamasa da dedektiflik türlerini, resmi dedektiflik, adli dedektiflik ve özel dedektiflik gibi belli gruplara ayrımak mümkündür. Belki bunlara son günlerde gittikçe yaygınlaşan sahte dedektifliği eklemek de yanlış olmaz. Resmi dedektifler, resmi kuruluşlar adına faaliyet gösteren dedektiflerdir.

Genelde polisler, askerler ve istihbarat elemanları bu gruba girer. Adli dedektifler, asayiş ve terör olaylarını, adli konuları ve kriminolojik olayları araştıran ve değerlendiren, genelde suçu önlemeye çalışan uzman kişilerdir. Özel dedektifler ise bir sözleşmeye dayanarak ve ücret karşılığında kişi veya kuruluşları adına faaliyet gösteren uzman profesyonellerdir.

Özel dedektiflik hizmetleri, bir yandan kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından diğer yandan kamu düzeninin korunması bakımından hassas bir konudur. Bu yüzden kamu düzeninin sağlanması ile özel dedektiflik hizmetlerinin yasal sınırlarının iyi çizilmesi gerekmektedir. Özel dedektiflik yasası çıkarıldığı zaman bu konu daha netleşmiş olacaktır.

Özel dedektiflik mesleğinin yasal boyutlarına bakılırsa, kişilerin savunma hakları, hak arama özgürlüğü kapsamına girer ve bu temel hak anayasal güvence altındadır. Bu hakkı kullanmak isteyen kişi veya kuruluşlar, ya kendileri araştırma yapabilir ya da yetersiz kaldıkları noktada bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara başvurabilirler. İşte özel dedektiflik hizmetleri bu noktada kendini hissettirmektedir. Özel dedektifler kişi ve kuruluşlardan aldıkları izin ve yetki ile onlar adına araştırma yapar, bir mağduriyet durumu varsa bunu gidermeye çalışır. Ancak herşeye rağmen özel dedektifler, yasal düzenlemelerin sınırları içinde kalmak ve kişi hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek durumundadır.

Özel dedektiflik hizmetleri ile aynı zamanda devletin adli ve güvenlik birimlerinin işleri de kolaylaştırılmış olmaktadır. Hem muhtemel mağduriyetler önlenmiş olmakta hem de polis ve asker gibi kolluk kuvvetlerine destek verilmiş olmaktadır.

Dünyada hemen hemen yüz yılı aşkın bir süredir yapılmakta olan özel dedektiflik hizmetlerine ülkemizde de gittikçe artan ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak henüz bir yasal düzenleme yapılmamış olması yüzünden özel dedektiflik hizmetleri mevcut diğer yasaların çerçevesi içinde fiilen sürdürülen bir meslek durumundadır.

Özel dedektifliğin toplumda yeri konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimize gelebilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz en hızlı ve güvenli hizmeti verecektir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler