Özel Dedektiflik Büroları

Özel Dedektiflik Büroları

Bu mesleğin geleceğine zarar vermekten kaçınan özel dedektiflik firmalarının üzerinde hassasiyetle durdukları en önemli konu yasalara riayettir. Bilindiği gibi yirmi yıldan uzun bir süredir Meclis’te çıkarılmayı bekleyen bir özel dedektiflik yasa tasarısı bulunmaktadır. Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi açısından, özel dedektiflik firmalarının kuruluş ve çalışma usul ve esaslarının tespit edilmiş olması, bu firmalarda görev yapacak özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin, mesleğe kabul koşulları yanında yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi önemlidir. Hazırlanan yasa taslağı bu kapsamda hazırlanmıştır ama nedendir bilinmez bunca zamandır bu yasa çıkarılamamıştır.

Özel Dedektiflik Büroları

Ama buna rağmen, bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, Anayasa ve uygulanabildiği ölçüde yürürlükte olan ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve benzeri diğer yasal düzenlemelere uyma konusunda titizlik göstermektedir. Özel dedektiflik firmaları da çalışanlarından bu şekilde faaliyet göstermelerini beklemektedir.

Yasa çıkmamış olsa da, 2007 yılında kurulan ve ilk faaliyeti özel dedektiflik yasa taslağı üzerinde çalışmak olan ve bu yasanın çıkması yönünde çaba gösteren Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, önemli bir yönetmelik yayınlamıştır. Yabancı ülkelerdeki uygulamaları ve Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından belirlenen özel dedektiflik ilkelerini de gözönünde tutarak dernek, Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği’ni hazırlamıştır. Bu yönetmelik ciddi anlamda yasal boşluğu doldurmaktadır. İşini ciddiyetle yapan bütün özel dedektiflik firmaları bu yönetmelik esasları paralelinde hizmet vermektedir.

Yani ülkemizde hala bir özel dedektiflik yasası bulunmamaktadır. Buna rağmen mevcut özel dedektiflik firmalarının yasal olmadığı söylenemez. Bu hizmetler verilmektedir ama yasal anlamda dedektiflik mesleğinin bir bacağı eksiktir. Dedektiflik mesleğinin kendine ait koşulları, kriterleri, ilkeleri ve çalışma metodları birgün yasalaşacaktır. Bu olduğu gün son zamanlarda sayıları hızla artan sahte özel dedektiflik firmaları kapanacak ve ortadan kalkacaktır. Ama yasa çalışmaları geciktiği sürece hem özel dedektiflik firmaları bundan zarar görecek hem de hizmet beklentisi içinde olan kişi ve kuruluşlar zarar görecektir.

Bilhassa internet teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, sahte dedektiflik firmaları gösterişli web siteleri hazırlamakta ve kolayca insanları tuzaklarına çekebilmektedir. Bunların bir kısmı doğru dürüst hizmet bile veremezken, bir kısmı ele geçirdikleri bilgi ve belgelerle hizmet bekleyen kişi veya kuruluşlara şantaj da yapmaktadır. Özel dedektiflik yasasının çıkması bu bakımdan çok önemlidir. Ancak bu şekilde mesleki kriterler belirlenecek, çalışanların dedektiflik mesleğine kabul edilme ve meslekten çıkarılma esas ve yöntemleri belirlenecek, faaliyet ve denetim süreçleri oluşturulacak, yaptırımlar konulacak ve uygulanması kontrol altında alınacaktır. Örneğin yasa taslağında Özel Dedektiflik Kurulu’ndan bahsedilmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olması öngörülen bu kurulun başkanı İç İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olacak, üyeleri ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecektir.

Özel dedektiflik firmalarının bugünkü durumu hakkında daha ayrıntılı bilgiler, şirketimiz yöneticilerinden alınabilir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler