Özel Dedektiflik Firmasının Yükümlülükleri

Özel Dedektiflik Firmasının Yükümlülükleri

Özel dedektiflik hizmetlerinin yasal bir zemine oturması ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tam yirmi bir yıldır bir özel dedektiflik yasasının çıkartılamamış olması, sadece bu alanda hizmet veren özel dedektiflik bürolarını ve özel araştırma kuruluşlarını değil, bu yerlerden hizmet alan kişi ve kuruluşları da olumsuz etkilemektedir.

Özel Dedektiflik Firmasının Yükümlülükleri

Sahte veya korsan dedektiflik bürolarının internet sitelerine bakıldığında genelde kullandıkları ifadelerle kendilerini ele verdikleri görülür. Bu firmaların büyük çoğunluğu kendilerini, ülkemizdeki ilk özel dedektifler olarak tanıtırlar. Üniversitelerde özel dedektiflik konusunda ders verdiklerini iddia ederler. Çeşitli saygın kuruluşların üyesi olduklarını sahte belgelerle kanıtlamaya çalışırlar.

Gerçek bir ofisleri bile bulunmazken, büyük illerde hatta yabancı ülkelerde şubeleri olduğunu iddia ederler. Kullanılması yasalarda suç olmasına rağmen, çeşitli kayıt ve dinleme cihazlarını veya cep telefonu programlarını satmaya çalışırlar. Bu dolandırıcı özel dedektiflerin birçoğu da hiçbir çalışma yapmadan müşterilerini tehdit eder ve aldıkları paranın üzerine yatarlar. Bir kısmı müşterilerinden aldıkları bilgileri süsleyerek kendi bulguları gibi sunarlar. Bir kısmı da özellikle adli olaylarda, araştırma yapmak yerine bekler ve gelişmelere göre rapor verirler. Kısaca dolandırıcılık işinin sonu yok.

Oysa ciddi bir özel dedektiflik bürosu, yükümlülüklerinin farkındadır ve sorumluluk duygusu ile hareket eder. Bugün özel dedektiflik yasası mevcut değil ama yine de özel dedektiflik faaliyetlerinde esas alınacak anayasa başta olmak üzere, ticaret kanunu, borçlar kanunu, ceza kanunu, medeni kanun ve diğer yasal düzenlemeler var. Yapılan iş yasalara uygun yapılmak zorundadır.

Yasaların suç saydığı bir yöntemi veya cihazları özel dedektiflerin kullanmaları mümkün değildir. Yine yasaların suç saydığı şekilde, özel dedektiflik faaliyetleri sadece herkese açık olan alanlarda gerçekleştirilebilir. Aksi halde yapılan faaliyet özel yaşama müdahale olarak kabul edilir. Keza kişilerin hak ve özgürlüklerine aykırı olarak özel dedektiflik faaliyetleri yapılamaz. Bunlar özel dedektiflik bürolarının temel yükümlülükleridir.

Bir başka yükümlülük, özel dedektiflerin, kendilerinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile yaptıkları sözleşme sınırları içinde faaliyet gösterecekleridir. Faaliyetleri sırasında bu sözleşme koşullarının dışına çıkılamaz. Kendilerinden ne tür bir takip veya araştırma hizmeti talep edilmişse sadece o konu üzerinde çalışılır.

Özel dedektifler ayrıca, çalışmaları sırasında elde ettikleri bütün bilgi ve belgeleri, çarpıtmadan, gerçeğe uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde müşterilerine sunmak zorundadırlar.

Yine özel dedektiflerin bir yükümlülüğü, çalışmaları tamamlandığında topladıkları bütün delilleri incelemek, analiz etmek, değerlendirmek ve bir rapor eşliğinde müşterilerine sunmaktır.

Bu bahsedilen yükümlülükler, özel araştırma görevlileri için de aynen geçerlidir.

Özel dedektiflik bürolarının ve özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin yükümlülükleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelmekte acele ediniz. Hem bu konularda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler