Özel Dedektiflik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Özel Dedektiflik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Nasıl bir özel dedektiflik yasası yoksa, özel dedektiflik firmalarının talep etmeleri gereken ücretleri belirleyen bir merci de yok. Özel dedektiflik faaliyetleri yasal dayanaktan yoksun kaldığı için bu konuda tarife belirleyecek bir makam da bulunmuyor. Böyle olunca bu sektörde tam bir serbest fiyat sistemi yürümektedir. Özel dedektiflik firmaları güçleri oranında, verdikleri hizmet için bir fiyat belirlemekte ve müşterilerinden talep etmektedir.

Özel Dedektiflik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kısaca özel dedektiflik firmaları ve özel aştırma kuruluşlarının standart bir ücret tarifesi yoktur ama yine de talep edilecek ücreti belirleyen bir takım kriterlerden bahsetmek mümkündür. Şimdi bu kriterler üzerinde duralım.

Özel dedektiflik firmaların fiyatlarını etkileyen birinci kriter verilecek hizmetin türüdür. Verilecek olan hizmetin kapsamı ve koşulları doğal olarak fiyatı etkiler. Çünkü çok kapsamlı yapılacak bir takip ve araştırma hizmeti, zahmetli ve güç bir çalışma olacağından talep edilecek fiyat yükselecektir.

Fiyatı etkileyen ikinci kriter, yine verilecek hizmetin kapsamına bağlı olarak birden fazla özel dedektif veya özel araştırma görevlisinin çalışmak zorunda olmasıdır. Takip ve araştırma hizmetleri için birden fazla personel görevlendilecekse talep edilecek fiyat yine yüksek olacaktır.

Özel dedektiflik fiyatını etkileyen üçüncü kriter, yapılacak çalışmanın kaç gün süreceğidir. Eğer talep edilen takip ve araştırma hizmetleri kısa sürede bitirilecekse daha düşük fiyat istenebilir, ama uzun sürecek bir çalışma için daha fazla ücret talep edilir.

Nihayet, fiyatı etkileyecek dördüncü kriter, yapılacak çalışmanın sürdürüleceği bölgedir. Eğer takip veya araştırma hizmetlerinin verilmesi sırasında il sınırları dışına da çıkacaksa, işin içine ulaşım ve konaklama masrafları da gireceği için, talep edilecek ücret yüksek olacaktır. Hizmet verilecek alan eğer il sınırları içinde kalıyorsa, daha uygun bir ücret talep edilecektir.

Talep edilecek ücret, açıklanan bu kriterler doğrultusunda, özel dedektiflik firması veya özel araştırma kuruluşu ile müşteri arasında yapılacak görüşmede belirlenir. Bu kriterleri her firma kendi rekabet gücü, piyasa gücü ve hizmet kabiliyetine göre farklı değerlendireceği için, aynı hizmet için birbirinden farklı dedektiflik ücretlerinin talep edilmesi çok normaldir.

Bu yüzden bir özel dedektiflik hizmeti talep edileceği zaman, bu hizmetin kapsamı ve koşulları ile birikte ücretin de baştan konuşulması ve üzerinde anlaşılması gerekir. Hatta profesyonel özel dedektiflik firmaları bütün bu koşulları içeren bir sözleşme yapmak ister. Doğrusu da budur.

Ancak genel olarak bir özel dedektiflik firması seçilirken, tek kıstas fiyat olmamalıdır. Her zaman en ucuz fiyatı veren firmaya şüphe ile yaklaşılmalıdır. Önemli olan o firmanın ne kadar güvenlilir olduğu, ne kadar profesyonel çalıştığı, sektörde ne kadar varlık gösterebildiğidir. Aksi halde bir hizmet beklerken, sahte veya korsan özel dedekitflik firmalarının tuzağına da düşülebilir.

Özel dedektiflik fiyatlarının nasıl belirlendiği konusunda, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler