Özel Dedektiflik Kursu

Özel Dedektiflik Kursu

Bilindiği gibi henüz üniversitelerde ve yüksek okullarda özel dedektiflik bölümleri yoktur. Özel dedektiflik ve özel araştırma konularında dersler ise sınırlı bir ölçüde eğitim programlarında yer almaktadır. Bu konuda Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çalışmaları takdirle karşılanmaktadır. Kurulduğu günden beri özel dedektiflik mesleğinin, bu mesleğin eğitimini almış kişiler tarafından yapılması gerektiğine inanan dernek, bu amaçla üniversiteleri ve yüksek okulları ziyaret etmekte, buralarda konferanslar düzenlemekte, seminerler vermekte ve toplantılar yapmaktadır. Bu çabalar olumlu sonuçlar vermeye de başlamıştır. Bugün Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Güvenlik ve Koruma adı verilen bir bölüm mevcuttur. Aynı şekilde Uludağ Üniversitesi’nde de bir bölüm açılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Özel Dedektiflik Kursu

Derneğin bu çalışmaları, gençleri özendirmek ve gençlerin ilgisini özel dedektiflik mesleğine çekmek anlamında yerindedir ve son derece başarılıdır. Ancak bu çabaların yeterli olmadığı da bir gerçektir. Çünkü gün geçtikçe özel dedektiflik çalışmalarına olan ilgi artmaktadır. Özel dedektiflik firmalarından ve özel araştırma kuruluşlarından talep edilen hizmetler de sürekli çeşitlenmektedir. Bu gelişmeler paralelinde yeni özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları açılmaktadır. Ama aynı oranda yeni özel dedektiflere ve özel araştırma görevlilerine de ihtiyaç artmaktadır.

Oysa kaynak sınırlıdır. Bugün sadece bu yöndeki geçmiş deneyimleri güçlü olan devletin güvenlik görevlileri, emekli olduktan sonra veya isteyerek görevlerini bıraktıktan sonra bu mesleğe yönelmektedir. Emniyet birimlerinde, jandarmada veya istihbarat teşkilatında çalışan kişiler, ya da valiler, kaymakamlar, hakimler, savcılar, avukatlar genelde bu mesleğe girmektedir.

Bu kadar yeni özel dedektiflik firmasının kurulması ile ortaya ciddi anlamda bir eleman ihtiyacı çıkmıştır. Deneyimli ve güçlü özel dedektiflik firmalarının bir kısmı şimdi bu eksikliği gidermek için özel dedektiflik kursları açmaktadır. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, sahip olduğu deneyim ve güçlü kadrosu ile zaman zaman özel dedektiflik kursları açmaktadır.

Şirketimiz özel dedektiflik kurslarını açarken şu temel amaçları gütmektedir:

  • Özel dedektiflik mesleğinin ülkemizde, uluslararası etik ilkeler ve mesleki standartlar doğrultusunda sürdürülmesini sağlanmak
  • Özel dedektiflik ve özel araştırma alanında eğitimli personel yetiştirilmesini sağlamak
  • Üniversite mezunu gençlere yeni bir iş alanı yaratmak

Düzenlenen özel dedektiflik kurslarında ana hatları ile şu şekilde bir program uygulanmaktadır:

  • Özel dedektiflik mesleğine genel bir bakış (mesleğin tanımı, dünyada ve ülkemizde özel dedektiflik faaliyetleri, mesleğin etik ilkeleri ve çalışma kuralları, özel güvenlik uygulamaları)
  • Özel dedektiflik hizmetlerinin kapsamı (özel dedektiflerin görevleri, bireysel ve kurumsal takip ve araştırmalar, müşterilerin problemlerini anlamak, çalışma yöntemleri, çözüm şekilleri, sözleşme yapılması, bilgi edinme ve bilgilere ulaşma yöntemleri, gizlilik ve bilgilerin güvenliği, raporlama)
  • Özel dedektif ve özel araştırma görevlilerinin imajı (kötü niyetli uygulamalar, sahte özel dedektifler)
  • Uygulama örnekleri ve sınav

Şirketimiz, kursa başarılı olan kişilere Özel Dedektiflik Diploması ermektedir.

Özel dedektiflik kurslarına katılmak için vakit geçirmeden şirketimiz yöneticilerine müracaat ediniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler