Özel Dedektiflik Mesleki Etik Kuralları

Özel Dedektiflik Mesleki Etik Kuralları

1964 yılında Kanada’da kurulan Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, özel dedektiflik mesleğinde geçerli olan on temel ilkeyi belirlemiştir. Profesyonel çalışan ve özel dedektiflik mesleğinin geleceğine önem veren bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları Federasyon tarafından tespit edilen bu mesleki etik kurallara uygun faaliyet göstermektedir. Şimdi bu on etik kural üzerinde duralım:

Özel Dedektiflik Mesleki Etik Kuralları
  1. Sorumlu ve hesap verebilir olmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, verdiklerin hizmetin sonuçlarından sorumludur ve elde ettiği kanıtların doğru ve güvenilir olduklarının hesabını verebilir.

  1. Dürüst ve doğru hizmet vermek

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, faaliyetleri sırasında dürüst davranmaya ve gerçeği yansıtan raporlar sunmaya çalışırlar.

  1. Hizmet verirken tedbirli ve titiz davranmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, çalışmaları sırasında kendilerini deşifre etmemeye çalışırlar ve çalışmalarını titizlikle yürütürler.

  1. Taraflar arasında çıkar çatışması yaşandığında taraf olmamak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, verdikleri hizmet kapsamında herhangi bir nedenle çıkar çatışmaları yaşandığında kimsenin yanında olmamaya gayret ederler.

  1. Yasal düzenlemelere uygun davranmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, başta Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklere, haberleşme hürriyetine ve konut dokunulmazlığına yönelik hükümleri olmak üzere, verilecek hizmetin özel dedektiflik mesleğini ilgilendiren yönleri ile, özellikle ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve borçlar hukukunun hükümleri dışına çıkmadan hizmet verirler.

  1. Hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlara karşı, yetkin, saygılı ve nazik olmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, kendilerinden bir hizmet bekleyen müşterilere karşı saygılı ve nazik davranırlar.

  1. Herkese eşit davranmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, verdikleri hizmet kapsamında herkese eşit meafede dururlar ve herkese eşit davranırlar.

  1. Bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem vermek

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin özellikle üzerinde durdukları temel ilke gizlilik ilkesidir. Bu aynı zamanda temel bir sorumluluktur. Bu ilkeye göre, hiçbir çalışan, kendilerinden hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara ait şu bilgileri üçüncü kişilere vermez: müşterilerin kim olduklarına yönelik bilgiler, veya talep edilen takip ve araştırma hizmetine yönelik bilgiler, veya işin başında müşterilerin verdiği bilgi ve belgeler ya da yapılan çalışmalar sırasında elde edilen bilgi ve belgeler. Bütün bu sayılan bilgiler gizli tutulur va sadece bu hizmetleri talep eden kişi ve kuruluşlar ile paylaşılır.

  1. Davranışlarında tutarlı olmak

Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, faaliyetleri sırasında tutarlı davranırlar ve olayların gidişine göre hizmetin kapsamını farklı yönlere çekmezler.

  1. Duyarlı olmak ve uygun olmayan davranışları rapor etmek

Nihayet bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri olaylara ve gelişmelere duyarlıdırlar ve aksi giden veya gözlemlenen farklı gelişmeleri mutlaka bu hizmetleri talep eden kişi ve kuruluşlara haber verirler.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, faaliyetlerini bu etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 

Merak Edilenler

Merak Edilenler