Özel Dedektiflik Nedir?

Özel Dedektiflik Nedir?

Özel dedektifliğin tanımı, en güzel ve açık bir şekilde, 1994 yılında Meclis’e sunulan, ancak görüşmeler sırasında yetersiz bulunan ve yeniden düzenlenmesi istenen özel dedektiflik yasa taslağı vermektedir. Bu arada aradan geçen yirmi yıldan fazla bir süreye rağmen özel dedektiflik yasanın hala çıkarılamamış olduğunu hatırlatmak isteriz.

Özel Dedektiflik Nedir?

Yasa taslağına göre özel dedektiflik, bir kamu hizmetidir ve serbest bir meslektir. Özel dedektiflerin tanımı ise, gerçek ve tüzel kişiler adına hareket eden, talep edilen konunun sınırları dışına çıkmadan faaliyet gösteren ve mevcut yasal düzenlemeler içinde kalarak her türlü bilgiyi toplayan, inceleyen ve değerlendiren kişiler olarak yapılmıştır.

Özel dedektifler aynı zamanda gerçek ve tüzel kişilere karşı yapılacak tecavüzleri engelleyen veya yok eden, firmaların bina, mal ve eşyalarının korunmasını sağlayan, bu faaliyetleri sırasında suç işlendiğini gördüğü anda ilgili resmi mercileri uyaran, suç ile ilgili kanıtların kaybolmasının önüne geçen ve sadece yasaların verdiği yetkileri kullanan kişilerdir.

Özel dedektifler genel olarak bu faaliyetlerini bir özel dedektiflik kuruluşuna bağlı olarak yerine getirirler. Özel dedektiflik kuruluşları ise, yasa taslağına göre, özel dedektif ünvanı kullanmaya hak kazanan ruhsatlı kişiler tarafından işyeri olarak açılan yerlerdir. Bugün henüz ortada bir yasa olmadığı için, özel dedektiflik büroları olsun, özel araştırma kurluşları olsun, kendilerini bu işe uygun gören herhangi bir kişi tarafından açılabilmektedir. Hatta bir yasal düzenleme olmadığı için de bu kişiler veya firmalar kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir.

Oysa yasa çıkabilmiş olsayadı, özel dedektiflik bürolarının adresleri, telefon numaraları ve diğer iletişim sistemlerine ait bilgileri yanında, bu bürolarda çalışacak kişilerin açık kimlikleri, büronun açılmasından yedi gün önce bir dilekçe ile İl Özel Dedektiflik Komisyonu’na bildirimesi gerekecekti. Hatta bu bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler veya çalışan görevlilerin işten ayrılması ya da çıkarılması veya yeni görevlilerin işe alınması gibi değişiklikler de yine yedi gün içinde bir dilekçe ile komisyona bildirilecekti. Ancak bugün için böyle bir uygulama yok. Böyle olduğu için de kolaylıkla internet üzerinden bir özel dedektiflik bürosu veya özel araştırma firması kurmak ve hemen faaliyete başlamak mümkündür.

Bugün için özel dedektiflik bürolarının faaliyetleri sadece Türk ticaret kanunu, borçlar kanunu ve benzer yasaların uygulanabilir hükümleri içinde yasalara tabidir. Bu durum elbette bu işi hakkıyla yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara zarar vermektedir. Özel dedektiflik faaliyetlerinin haksız bir kazanç kapısı olmaktan çıkarılması ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinin önünde geçilebilmesi için bütün beklenti, özel dedektiflik yasasının bir an önce çıkarılmasıdır.

Özel dedektiflik mesleğinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti de almak istiyorsanız, şirketimiz en uygun koşullarda hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler