Özel Dedektiflik Ücretleri

Özel Dedektiflik Ücretleri

Bugün özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri belli bir okuldan mezun olan kişiler değildir. Üniversitelerde veya yüksek okullarda, özel dedektiflik bölümleri bulunmuyor. Gerçi bu konuda Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Dernek, üniversitelerde ve yüksek okullarda sık sık seminerler düzenlemekte, konferanslar vermekte ve toplantılar yapmaktadır. Bu çalışmaların amacı üniversite öğrencilerine özel dedektiflik mesleğini tanıtmak ve onların ilgilerini bu mesleğe çekmektir.

Özel Dedektiflik Ücretleri

Elbette özel dedektiflik mesleğine girmek kadar bu mesleği yürütmek de kolay değildir ve belli bir beceri gerektirir. Bu becerinin sağlanabilmesi için de bu mesleği yapacak kişilerin eğitimli olmaları gerekir. Bugün için devletin güvenlik ve asayiş faaliyetlerinden sorumlu resmi organlarında, yani emniyet müdürlüklerinde, milli istihbarat teşkilatında veya jandarmada görev yapan ve emekli olan üst düzey yetkililer, özel dedektiflik firmalarında veya özel araştırma kuruluşlarında çalışmayı tercih etmekte ve deneyimlerini bu yolda kullanmak istemektedirler. Bu kişiler zaten belli bir üniversite eğitimi almış kişilerdir.

Özel dedektiflik sadece eğitim ve deneyimle de olmuyor. Bu mesleği yapabilmek için fiziksel ve ruhsal açıdan da sağlıklı olmak gerekiyor. Ayrıca hızlı düşünebilmek ve hızlı karar alabilmek gerekiyor. İnsan ilişkilerinde başarılı olmak gerekiyor. Olayları analitik olarak yorumlayabilmek ve sebepler ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi doğru kurabilmek gerekiyor. Kişiliğinin güven verici olması ve inandırıcı olması gerekiyor.

Bu özellikler küçümsenecek özellikler değildir. Bu sayılanlar yanında özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sürekli gelişirken bu gelişmelerin gerisinde kalmamaları, birçok teknolojik aracı tanımaları ve bunları kullanabilmelleri gerekiyor. Ayrıca yaptığı iş ile ilgili olabilecek bütün yasal düzenlemeleri ve yapılan değişiklikleri takip etmeleri gerekiyor. Herşeyden önemlisi güncel olayları izlemeleri gerekiyor.

Bu kadar nitelikli elemanların yetişmesi kolay değildir. Ama yapılan iş de böyle bir donanım gerektirmektedir. Ancak işin doğrusu özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin aldıkları ücretler konusunda belli bir rakam vermek mümkün değildir. Böyle olunca özel dedektiflik firmaların müşterilerden talep ettikleri ücretlerde de belli bir standart oluşmamıştır.

Özel dedektiflik firmaları, biraz da kendi güçlerine ve kapasitelerine bağlı olarak bu ücretleri belirlemektedir. Ama bunun dışında ücreti etkileyen başka unsurlar da yok değil. Örneğin talep edilen hizmetin güçlüğüne, kullanılması gerekli teçhizatın çeşidine ve cinsine, hatta verilecek hizmetin yaklaşık süresine bağlı olarak bu ücretler yükselmektedir. Yani verilen hizmetin kapsamı, niteliği ve koşulları, talep edilecek ücreti etkilemektedir. Ayrıca hizmetin verilmesinde görev alacak özel dedektif veya özel araştırma görevlisinin sayısı da ücretin belirlenmesinde etkilidir.

Kısaca özel dedektiflik firmaların uyguladığı standart bir tarife yoktur. Talep edilen hizmete göre farklı ücretler talep edilmektedir.

Özel dedektiflik ücretleri konusunda emin olmak isterseniz, şirketimiz yöneticilerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler